Artimiausi renginiai

 • Šv. Patriko katedros restauracija su Daniumi Glinskiu

  Pradžia: Bal 28, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Reflections through the Prism of Art and Music

  Pradžia: Bal 28, 2017 | Laikas: 7:00 p.m.
  Adresas: 1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028, US

  Daugiau informacijos

 • Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio koncertas

  Pradžia: Bal 28, 2017 | Laikas: 8:00 p.m.
  Adresas: 4 Cross Street & Veterans Highway, Jackson, NJ 08527, US

  Daugiau informacijos

 • Lithuanians Rock Long Island!

  Pradžia: Bal 28, 2017 | Laikas: 9:00 p.m.
  Adresas: 4060 Austin Boulevard, Island Park, NY 11558, US

  Daugiau informacijos

 • Kosciuszko Memorial Commemoration

  Pradžia: Bal 29, 2017 | Laikas: 12:30 p.m.
  Adresas: United States Military Academy, West Point, NY 10996, US

  Daugiau informacijos

 • Ilona Papečkytė - Dainuojamos poezijos koncertas

  Pradžia: Bal 29, 2017 | Laikas: 5:00 p.m.
  Adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Susitikimas su rašytoja Laima Vince

  Pradžia: Geg 2, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 420 5th Avenue, New York, NY 10018, US

  Daugiau informacijos

 • Gedimino ir Ainio Storpirščių kūrybos vakaras

  Pradžia: Geg 12, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Talkos Savaitgalis Neringoje

  Pradžia: Bir 3, 2017 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

 • Rimo Tumino spektaklis "Dėdė Vania"

  Pradžia: Bir 15, 2017 | Laikas: 7:30 p.m.
  Adresas: 131 West 55 Street, New York, NY 10019, US

  Daugiau informacijos

 • Meno 8 dienos stovykla suaugusiems

  Pradžia: Rugp 20, 2017 | Laikas: 12:00 p.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

Straipsniai

Niujuorko miesto lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 2017

Šių metų vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir prisiminti abidvi su šia proga susijusias datas – vasario 16 ir kovo 11. Šiais metais, taip pat laukiame neeilinių svečių – Lietuvių ansamblio iš Čikagos “Dainava”, kuriam vadovauja Darius Polikaitis. Prieš susirenkant į “Dainavos” koncertą, kuris įvyks vasario ...

Niujorko lietuvių bendruomenė stiprina ryšius su ukrainiečiais

Artėjant 2016 m. pabaigai, įvyko JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) Niujorko apygardos ir Amerikos ukrainiečių instituto inicijuota diskusija "Šiuolaikiniai Lietuvos ir Ukrainos santykiai: bendri rūpesčiai, nuostatos ir ryšiai". Nors tokio pobūdžio renginys organizuotas pirmą kartą, jis susilaukė didelio ne tik lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių narių, bet ir regiono politika besidominčių ...

Lituanistinis švietimas JAV: sėkmės laidas – ryšiai su Lietuvos mokslo institucijomis

Interviu su Gailute Urbonaite-Narkevičiene, Bostono lituanistinės mokyklos direktore *Kokios priežastys ar aplinkybės paskatino atvykti į JAV?* bq. Į Jungtines Amerikos Valstijas atvykau 1995-aisiais. Tuomet dirbau Vilniaus universitete, Lituanistinių studijų katedroje, kur atvyko studijuoti mano būsimasis vyras, Amerikos lietuvis. Jis užaugo nekalbėdamas lietuviškai, tačiau visada laikė save lietuviu ir per metus ...

Pranešimai

Meno 8 dienos stovykla suaugusiems

Prasidėjo registracija į Meno8Dienos stovyklą, kuri vyks rugpjūčio 20-27 d.! Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio ...

Lietuvos Respublikos Seimo rinkėjų elektroninė registracija

Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams, pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti balsavimui ir vėliau būti ...

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR"

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR", kurio misija - kelti JAV lietuvių pilietiškumą ir didinti rinkėjų aktyvumą ...