Artimiausi renginiai

 • Vyno valandėlė su "Dainavos" choristais

  Pradžia: Vas 24, 2017 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos Nepriklausomybės Šventė Niujorke

  Pradžia: Vas 25, 2017 | Laikas: 5:30 p.m.
  Adresas: 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Žygis "Už sveiką ir blaivią Lietuvą" - George Washington tiltu

  Pradžia: Vas 26, 2017 | Laikas: 10:00 a.m.
  Adresas: 500 Fort Washington Ave, New York, NY 10033, US

  Daugiau informacijos

 • Kviečiame Į susitikimą su Landsbergių šeimyna

  Pradžia: Kov 3, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • NY Skautų Kaziuko Mugė ir Susitikimas su prof. V. Landsbergiu!

  Pradžia: Kov 5, 2017 | Laikas: 11:30 a.m.
  Adresas: 278 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Minime Kovo 11 - Radviliada

  Pradžia: Kov 12, 2017 | Laikas: 2:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos heraldikos labirintuose

  Pradžia: Kov 16, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

Straipsniai

Niujuorko miesto lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 2017

Šių metų vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir prisiminti abidvi su šia proga susijusias datas – vasario 16 ir kovo 11. Šiais metais, taip pat laukiame neeilinių svečių – Lietuvių ansamblio iš Čikagos “Dainava”, kuriam vadovauja Darius Polikaitis. Prieš susirenkant į “Dainavos” koncertą, kuris įvyks vasario ...

Niujorko lietuvių bendruomenė stiprina ryšius su ukrainiečiais

Artėjant 2016 m. pabaigai, įvyko JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) Niujorko apygardos ir Amerikos ukrainiečių instituto inicijuota diskusija "Šiuolaikiniai Lietuvos ir Ukrainos santykiai: bendri rūpesčiai, nuostatos ir ryšiai". Nors tokio pobūdžio renginys organizuotas pirmą kartą, jis susilaukė didelio ne tik lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių narių, bet ir regiono politika besidominčių ...

Lituanistinis švietimas JAV: sėkmės laidas – ryšiai su Lietuvos mokslo institucijomis

Interviu su Gailute Urbonaite-Narkevičiene, Bostono lituanistinės mokyklos direktore *Kokios priežastys ar aplinkybės paskatino atvykti į JAV?* bq. Į Jungtines Amerikos Valstijas atvykau 1995-aisiais. Tuomet dirbau Vilniaus universitete, Lituanistinių studijų katedroje, kur atvyko studijuoti mano būsimasis vyras, Amerikos lietuvis. Jis užaugo nekalbėdamas lietuviškai, tačiau visada laikė save lietuviu ir per metus ...

Pranešimai

Lietuvos Respublikos Seimo rinkėjų elektroninė registracija

Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams, pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti balsavimui ir vėliau būti ...

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR"

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR", kurio misija - kelti JAV lietuvių pilietiškumą ir didinti rinkėjų aktyvumą ...

Studijos lyderiaujančiame Lietuvos universitete – Vilniaus universitete

Vilniaus universitetas (VU) – penktą šimtmetį skaičiuojanti didžiausia ir seniausia tradicijas puoselėjanti Lietuvos mokslo ir studijų įstaiga. Vilniaus universitetas patenka ...