Artimiausi renginiai

 • TĖVYNĖ / PATRIA

  Pradžia: Lie 15, 2017 | Laikas: 4:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Kviečiame į Meno 8 dienos stovyklą suaugusiems

  Pradžia: Rugp 20, 2017 | Laikas: 12:00 p.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

 • NYLP Social susitikimas

  Pradžia: Rugp 31, 2017 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 233 West Street, New York, NY 10013, US

  Daugiau informacijos

 • SLA 130-ųjų įkūrimo metinių šventė

  Pradžia: Rugs 15, 2017 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Tradicinis metinis Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos piknikas

  Pradžia: Rugs 16, 2017 | Laikas: 1:00 p.m.
  Adresas: 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos valstybės atkūrimui - 100 metų!

  Pradžia: Vas 16, 2018 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 160 Central Park South, New York, NY 10019, US

  Daugiau informacijos

Straipsniai

Niujorko miesto lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 2017

Šių metų vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir prisiminti abidvi su šia proga susijusias datas – vasario 16 ir kovo 11. Šiais metais, taip pat laukiame neeilinių svečių – Lietuvių ansamblio iš Čikagos “Dainava”, kuriam vadovauja Darius Polikaitis. Prieš susirenkant į “Dainavos” koncertą, kuris įvyks vasario ...

Niujorko lietuvių bendruomenė stiprina ryšius su ukrainiečiais

Artėjant 2016 m. pabaigai, įvyko JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) Niujorko apygardos ir Amerikos ukrainiečių instituto inicijuota diskusija "Šiuolaikiniai Lietuvos ir Ukrainos santykiai: bendri rūpesčiai, nuostatos ir ryšiai". Nors tokio pobūdžio renginys organizuotas pirmą kartą, jis susilaukė didelio ne tik lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių narių, bet ir regiono politika besidominčių ...

Lituanistinis švietimas JAV: sėkmės laidas – ryšiai su Lietuvos mokslo institucijomis

Interviu su Gailute Urbonaite-Narkevičiene, Bostono lituanistinės mokyklos direktore *Kokios priežastys ar aplinkybės paskatino atvykti į JAV?* bq. Į Jungtines Amerikos Valstijas atvykau 1995-aisiais. Tuomet dirbau Vilniaus universitete, Lituanistinių studijų katedroje, kur atvyko studijuoti mano būsimasis vyras, Amerikos lietuvis. Jis užaugo nekalbėdamas lietuviškai, tačiau visada laikė save lietuviu ir per metus ...

Pranešimai

Meno 8 dienos stovykla suaugusiems

Prasidėjo registracija į Meno8Dienos stovyklą, kuri vyks rugpjūčio 20-27 d.! Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio ...

Lietuvos Respublikos Seimo rinkėjų elektroninė registracija

Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams, pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti balsavimui ir vėliau būti ...

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR"

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR", kurio misija - kelti JAV lietuvių pilietiškumą ir didinti rinkėjų aktyvumą ...