Artimiausi renginiai

 • Launch of BALTIKE

  Pradžia: Geg 6, 2016 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 15 E 65 Street, New York, NY 10065, US

  Daugiau informacijos

 • Dokumentinio filmo "The Master Plan" premjera

  Pradžia: Geg 6, 2016 | Laikas: 7:00 p.m.
  Adresas: 243 E 34th Street, New York, NY 10016, US

  Daugiau informacijos

 • Richard Artschwager: Shut Up And Look film by Maryte Kavaliauskas and Morning Slayter

  Pradžia: Geg 12, 2016 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Filmas “Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas - Nežinomo Šedevro Negirdėta Istorija"

  Pradžia: Geg 15, 2016 | Laikas: 11:00 a.m.
  Adresas: 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Moterų savaitgalis Neringoje

  Pradžia: Geg 20, 2016 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

 • JAV LB Niujorko miesto apylinkės metinis susirinkimas

  Pradžia: Geg 22, 2016 | Laikas: 11:00 a.m.
  Adresas: 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

  Daugiau informacijos

 • Talkos Savaitgalis Neringoje

  Pradžia: Bir 4, 2016 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

 • Meno8Dienos stovykla suaugusiems. Kviečiame registruotis!

  Pradžia: Rugp 21, 2016 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Rd, Brattlebor, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

Straipsniai

New Yorko lietuviai jau turi savo teatrą

Pernai spalį New Yorko lietuvių Brooklyno parapijos Carmel bažnyčios salėje po šv. Mišių įvyko New Yorko miesto lietuvių mėgėjų teatro "Pokštininkai" pastatytos komedijos "Psichai" premjera. Šį šeštadienį, vasario 6 dieną, jau ir Connecticuto lietuviai galės išvysti šią komediją Hart forde Šv. Trejybės bažnyčios salėje. Pjesės autorė ir spektaklio režisierė – ...

Ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio sveikinimas šv. Velykų proga

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu Jus su krikščioniškosios vilties ir besiskleidžiančio pavasario švente - sveikinu sulaukus Šventų Velykų! Kristaus prisikėlimas primena, kad gėris visada nugali blogį, o šviesa praskaidrina tamsą. Šv. Velykų proga linkiu, kad ši žinia lydėtų Jus visus metus, įkvėpdama tikėjimo, santarvės bei ryžto įveikti didžiausius iššūkius. Džiaugsmingo Velykų ryto! ...

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Ročesteryje

JAV LB Rochester apylinkė jau antri metai Lietuvos nepriklausomybę mini šventiniu pokyliu. Šiais metais šventė vyko kovo 5 d., šeštadienį, grazioje "Marriott" viešbučio banketų salėje. Oficialią šventinę dalį pradėjo Rochester apylinkės pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Pirmininkė pasveikino susirinkusius ir pakvietė sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus. Lietuvos Garbes Konsulas Ročesteryje Rimas Česonis ...

Pranešimai

Panel Discussion: "The Continuing Conflict between Russia and Ukraine"

Two years after the occupation of Crimea, the conflict between Russia and Ukraine remains unresolved. Millions of internally displaced persons, ...

LT Big Brother Projekto Studentų Registracija

Sveiki, Projektas LT Big Brother pradeda aštuntąjį sezoną ir ragina studentus teikti paraiškas naujiems mentorystės metams. LT Big Brother – ...

Kvietimas prisidėti prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus akcijos

Mieli lietuvių bendruomenės JAV nariai, Lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio padėjo Lietuvos Raudonajam Kryžiui nuo pat jo įsikūrimo. Norėtume bendradarbiauti ...