Artimiausi renginiai

 • Russia and Its Neighbors III

  Pradžia: Bir 1, 2016 | Laikas: 7:30 p.m.
  Adresas: 1140 Park Avenue (at 91st St.), New York, NY 10128

  Daugiau informacijos

 • Paskaita apie stimpanką ir A. Tapino knygą "Vilko valanda"

  Pradžia: Bir 3, 2016 | Laikas: 6:45 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Talkos Savaitgalis Neringoje

  Pradžia: Bir 4, 2016 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

 • Pasaulio lietuvių bėgimas "5 už Lietuvą" Niujorke!

  Pradžia: Bir 5, 2016 | Laikas: 11:00 a.m.
  Adresas: Central Park, New York, NY, US

  Daugiau informacijos

 • Pokalbis-diskusija su Žygimantu Pavilioniu "Pilietiškumas emigracijoje"

  Pradžia: Bir 5, 2016 | Laikas: 1:00 p.m.
  Adresas: 100 Justin Way, Jackson, NJ 08527, US

  Daugiau informacijos

 • Russia and Its Neighbors III - 2nd Concert

  Pradžia: Bir 5, 2016 | Laikas: 4:00 p.m.
  Adresas: 3 W. 65th St. (at Central Park West), New York, NY 10023, US

  Daugiau informacijos

 • Žygis "Už sveiką ir blaivią Lietuvą!"

  Pradžia: Bir 12, 2016 | Laikas: 11:00 a.m.
  Adresas: 24 W 61st St, New York, NY 10023, US

  Daugiau informacijos

 • Joninių šventė Centriniame NJ

  Pradžia: Bir 18, 2016 | Laikas: 5:00 p.m.
  Adresas: 4 Cross Street & Veterans Highway, Jackson, NJ 08527, US

  Daugiau informacijos

 • Joninių dvasioje

  Pradžia: Bir 18, 2016 | Laikas: 6:00 p.m.
  Adresas: 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

  Daugiau informacijos

 • Gintaro Janusevičiaus fortepijono rečitalis "The Dreamcatcher"

  Pradžia: Bir 27, 2016 | Laikas: 6:30 p.m.
  Adresas: 420 5th Avenue, New York, NY 10018, US

  Daugiau informacijos

 • XV Tautinių šokių šventė Baltimorėje

  Pradžia: Lie 3, 2016 | Laikas: 1:00 p.m.
  Adresas: 201 W. Baltimore Street, Baltimore, MD 21201, US

  Daugiau informacijos

 • Piknikas Putname - lietuvių susiartinimo šventė

  Pradžia: Lie 24, 2016 | Laikas: 11:00 a.m.
  Adresas: 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260-2503, US

  Daugiau informacijos

 • Meno8Dienos stovykla suaugusiems. Kviečiame registruotis!

  Pradžia: Rugp 21, 2016 | Laikas: 12:00 a.m.
  Adresas: 147 Neringa Rd, Brattlebor, VT 05301, US

  Daugiau informacijos

Straipsniai

New Yorko lietuviai jau turi savo teatrą

Pernai spalį New Yorko lietuvių Brooklyno parapijos Carmel bažnyčios salėje po šv. Mišių įvyko New Yorko miesto lietuvių mėgėjų teatro "Pokštininkai" pastatytos komedijos "Psichai" premjera. Šį šeštadienį, vasario 6 dieną, jau ir Connecticuto lietuviai galės išvysti šią komediją Hart forde Šv. Trejybės bažnyčios salėje. Pjesės autorė ir spektaklio režisierė – ...

Ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio sveikinimas šv. Velykų proga

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu Jus su krikščioniškosios vilties ir besiskleidžiančio pavasario švente - sveikinu sulaukus Šventų Velykų! Kristaus prisikėlimas primena, kad gėris visada nugali blogį, o šviesa praskaidrina tamsą. Šv. Velykų proga linkiu, kad ši žinia lydėtų Jus visus metus, įkvėpdama tikėjimo, santarvės bei ryžto įveikti didžiausius iššūkius. Džiaugsmingo Velykų ryto! ...

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Ročesteryje

JAV LB Rochester apylinkė jau antri metai Lietuvos nepriklausomybę mini šventiniu pokyliu. Šiais metais šventė vyko kovo 5 d., šeštadienį, grazioje "Marriott" viešbučio banketų salėje. Oficialią šventinę dalį pradėjo Rochester apylinkės pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Pirmininkė pasveikino susirinkusius ir pakvietė sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus. Lietuvos Garbes Konsulas Ročesteryje Rimas Česonis ...

Pranešimai

Lietuvos Respublikos Seimo rinkėjų elektroninė registracija

Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams, pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti balsavimui ir vėliau būti ...

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR"

Startuoja JAV LB KV pilietinis projektas "Mūsų metas #DABAR", kurio misija - kelti JAV lietuvių pilietiškumą ir didinti rinkėjų aktyvumą ...

Studijos lyderiaujančiame Lietuvos universitete – Vilniaus universitete

Vilniaus universitetas (VU) – penktą šimtmetį skaičiuojanti didžiausia ir seniausia tradicijas puoselėjanti Lietuvos mokslo ir studijų įstaiga. Vilniaus universitetas patenka ...