Apie mus

The US Census Bureau gyventojų surašymo duomenimis, 2000 m. JAV iš viso buvo apie 660 tūkst. lietuvių tautybės gyventojų. Iš jų 49,1 tūkst. gyveno Niujorko valstijoje, kai 1990 m. – 70,1 tūkst., o 1980 m. – 72,1 tūkstančio. Remiantis neoficialiais šaltiniais, šiuo metu (2014 m.) Niujorko valstijoje gyvenančių lietuvaičių skaičius gali siekti apie 80 tūkstančių. Niujorko valstija išlieka tarp penkių daugiausiai lietuvių pritraukiančių valstijų kartu su Kalifornijos, Ilinojaus, Masačiusetso ir Pensilvanijos valstijomis.

Bendruomenės organizacijos ištakos

Niujorkas svarbus net tik gausia lietuvių bendruomene, bet ir savo istorine reikšme jos veikloje. Čia pirmą kartą pradėta visos JAV lietuvių bendruomenės organizuota veikla, kai 1951 m. Niujorke buvo sudarytas Laikinasis Organizacinis Komitetas (LOK). Vėliau tais pačiais metais čia pat iškilmingai paskelbtas ir pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės Aktas.

1952 m. liepos 27 d. LOK nurodymu Niujorko Organizacinis Komitetas pradėjo vykdyti veiklą kaip Niujorko Lietuvių Bendruomenės apygarda. Tai – Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos organizacijos pradžia.

Struktūra

Niujorko apygarda atstovauja Niujorko valstijoje veikiančioms apylinkėms, taip pat lietuviams ir jų šeimoms, gyvenančioms Niujorko valstijos vietovėse, kur apylinkės nėra įsteigtos. Šiuo metu Niujorko valstijoje veikia 4 apylinkės:

JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) Krašto Valdyba įkuria apylinkes kiekvienoje vietovėje, kur yra lietuvių, norinčių puoselėti lietuvišką veiklą (Visos JAV LB struktūros schema pateikta žemiau).

Veikla

Apylinkių vykdoma veikla yra labai įvairiapusė – jos steigia bei remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūros, sporto ir švietėjiškus renginius bei kitaip puoselėja tautinę veiklą. Taip pat jos renka metinį solidarumo įnašą bei remia lietuvius nelaimės atvejais. Apylinkių gyventojai veiklos organizavimui kas vienerius ar dvejus metus renka savo valdybą.

Niujorko apygarda taip pat turi savo valdybą, kuri renkama kas trejus metus – valdybos kadencija sutampa su JAV LB Krašto Valdybos kadencija. Ji atsakinga už apylinkių veiklos koordinavimą, bendrų, visos apygardos mastu aktualių klausimų sprendimą ir interesų atstovavimą. Pavyzdžiui, ši interneto svetainė yra vienas iš projektų, kurį įgyvendina ir plėtoja Niujorko apygarda.

Jei nori įsilieti į bendruomenės veiklą – būti naujienų bei įvykių sukūryje, dalyvauti renginiuose, bendrauti, priimti sprendimus, sužinok, kaip tai gali padaryti, paspaudęs (-usi) "Dalyvauk veikloje!"

JAV LB struktūra