Apie JAV LB

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai į vieningą organizaciją susibūrė 1951 m. lapkričio 18 d., kuomet Niujorke buvo iškilmingai paskelbtas ir pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Aktas. Ši data – JAV LB organizacijos gyvavimo pradžia.

JAV LB priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kuri jungia lietuvius, gyvenančius 41-oje užsienio šalyje.

Veikla

JAV LB jau daugiau kaip 60 metų jungia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias JAV. Bendruomenė turi organizuotą struktūrą ir įgyvendina platų spektrą veiklų:

Visi, įsijungę į JAV LB veiklą ir apsiėmę eiti tam tikras pareigas, organizacijoje dirba savanoriškais pagrindais.

Misija ir veikos principai

LB misija yra jungti visus lietuvius, gyvenančius JAV, ir per savo veiklą padėti jiems išlaikyti bei ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.

Vykdydama veiklą LB vadovaujasi Lietuvių Chartoje įvardintais principais, kurios pagrindiniai yra šie:

Struktūra

JAV lietuviai pagal gyvenamąją vietą suskirstyti į 10 apygardų – tai rajonai, apimantys vieną ar kelias JAV valstijas, kurių teritorijose veikia lietuvių apylinkės. Pavyzdžiui, Niujorko apygardai priklauso 4 apylinkės: New York miesto, Long Island, Rytinio Long Island ir Rochester. Šiuo metu visose JAV LB apygardose veikia 58 apylinkės, įsikūrusios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

LB Taryba yra aukščiausioji Lietuvių Bendruomenės valdymo institucija, kurią sudaro apygardose išrinkti atstovai ir apygardų pirmininkai. LB Krašto Valdyba – aukščiausioji vykdančioji institucija. Jai vadovauja LB Tarybos išrinktas pirmininkas bei veikia jo pasirinkta ir LB Tarybos patvirtinta komanda.

Daugiau apie JAV LB skaitykite vadovėlyje "Kas yra JAV LB?", JAV LB įstatuose ir taisyklėse.

JAV LB struktūra