JAV LB Long Island apylinkė

2013 m. gegužės 25 d. įvykusio Long Island apylinkės metinio susirinkimo metu į valdybą buvo išrinkti 8 asmenys: