JAV LB New York miesto apylinkė

2015 m. balandžio 12 d. įvyko New York miesto apylinkės metinis susirinkimas. Jo metu buvo išrinkta nauja apylinkės valdyba:

Su Niujorko miesto apylinkės valdyba galite susisiekti, rašydami laiškus adresu nyc@nylithuanian.org.