Informacijos skelbimo nuostatos

 1. www.nylithuanian.org (toliau – svetainė) suteikia vartotojams (toliau – autorius/autoriai) teisę skelbti jų sukurtą medžiagą šios interneto svetainės rubrikose, kuriose yra informacijos skelbimo funkcija.
 2. Skelbiamos informacijos autorius perduoda medžiagą svetainei, naudodamasis informacijos skelbimo svetainėje funkcija arba atsiųsdamas medžiagą elektroninio pašto adresu info@nylithuanian.org.
 3. Užsiregistravęs svetainėje ir pažymėjęs, kad susipažino ir sutinka su Informacijos skelbimo nuostatomis, arba atsiųsdamas šios svetainės redakcijai medžiagą, kaip aprašyta šių nuostatų 2 punkte, autorius patvirtina, kad su nuostatomis susipažino, jas suprato ir įsipareigoja vykdyti.
 4. Perduodamas medžiagą svetainės redakcijai, autorius sutinka, kad, prieš ją paskelbiant, svetainės redakcija medžiagą peržiūrėtų, prireikus ją koreguotų, papildytų arba atmestų, jei medžiaga neatitinka reikalavimų, aprašytų 6 punkte.
 5. Autorius turi teisę keisti, pildyti, koreguoti svetainės redakcijos atmestą medžiagą ir siųsti dar kartą publikuoti portale.
 6. Reikalavimai medžiagai:
  1. Autorius patvirtina, kad:
   1. medžiaga – jo intelektinės kūrybos rezultatas;
   2. jis neperdavė trečiajai šaliai nuosavybės teisių į medžiagą ar licencijos naudotis autoriaus asmeninėmis ar nuosavybės teisėmis;
   3. jis patikrino visus medžiagoje pateiktus faktus, ir medžiagoje nėra neteisingų ar klaidingų duomenų;
   4. naudodamas savo medžiagoje kitų asmenų medžiagą, autorius nurodo atitinkamos medžiagos autoriaus vardą ir pavardę, jos pavadinimą ir šaltinį.
  2. Jei nuostatų 6.1 punkte nurodytas patvirtinimas pasirodys melagingas, autorius įsipareigoja atlyginti svetainei visus nuostolius (taip pat ir išlaidas teisinei pagalbai), kylančius tretiesiems asmenims pateikus reikalavimus svetainei ir/arba vykdant šiuos reikalavimus.
  3. Svetainė nepublikuoja medžiagų, kurios neatitinka nuostatose nurodytų reikalavimų, taip pat jeigu:
   1. medžiaga yra vulgari, įžeidžianti, skatinanti nesantaiką, kviečianti imtis neteisėtos veiklos ir kita;
   2. medžiagoje yra reklamos;
   3. svetainės redakcija turi pagrindo manyti, kad atsiuntęs medžiagą asmuo nėra jos autorius;
   4. dėl kitos priežasties, svetainei remiantis savo nuožiūra.
  4. Svetainė neįsipareigoja autoriui pagrįsti atsisakymo publikuoti medžiagą (taip pat ir pakeistą, papildytą, ir/arba pakoreguotą medžiagą pagal 5 punktą).
  5. Rekomenduojama, kad rašytinės medžiagos apimtis būtų 1000 – 1500 spaudos ženklų su tarpais, o nuotraukų raiška – ne mažesnė nei 800 x 800 pikselių.
  6. Rašytinė medžiaga turi būti parašyta lietuviškais rašmenimis, taisyklingai ir suprantamai.
 7. Autoriaus teisės į medžiagą:
  1. Nuo medžiagos perdavimo svetainei, autorius suteikia svetainei teisę savo nuožiūra įgyvendinti visas autorių teises į medžiagą (taip pat ir platinti, versti, apdoroti, atvirai pateikti, eksponuoti, perduoti medžiagą bei daryti jos kopijas, įtraukti medžiagą į rinkinius) iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje;
  2. Kaip nurodyta 7.1 punkte, iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje svetainė turi teisę savo nuožiūra keisti medžiagą, taip pat ją pildyti ir taisyti;
  3. išpublikavus svetainėje medžiagą, autoriaus vardas ir pavardė nurodomi taip, kaip nurodė autorius, užsiregistruodamas svetainėje. Jei autorius atsiunčia medžiagą elektroniniu paštu, autoriaus vardas ir pavardė nurodomi taip, kaip jis pats nurodė medžiagoje arba atitinkamame elektroniniame laiške.
 8. Atlyginimas už medžiagos publikavimą ir autoriaus teisės:
  1. Svetainė nemoka autoriams už medžiagos publikavimą ir už autoriaus teises, nurodytas 7 punkte.