Parama Bendruomenei

Kiekvienas bendruomenei paaukotas doleris – tai investicija į teigiamas permainas ir turiningesnį bendruomenės gyvenimą, kurio privalumus galėsi pajusti pats (-i) asmeniškai. Nuo tavo visokeriopos paramos priklauso itin daug – lituanistinių mokyklų, sporto klubų veikla, kultūrinių ir švietėjiškų renginių gausa ir kokybė, bendruomenės informacinių šaltinių plėtra. Kiekviena auka, kad ir labai nedidelė, yra daugiau nei materialinė pagalba, bet ir didžiulė moralinė parama visuomeniniais pagrindais bendruomenės labui dirbantiems organizacijos nariams.

Parama apygardai

Apygardos veiklos spektras labai platus: ji plėtoja ir administruoja vienintelę Lietuvių Bendruomenės interneto svetainę Niujorko valstijoje, kaupia bendruomenės veiklos archyvą, atstovauja Niujorko valstijos lietuviams palaikydama ryšius su išorinėmis organizacijomis ir Niujorko miesto bei valstijos valdžios atstovais. Kiekvieną savaitę apygarda informuoja daugiau nei tūkstantį Niujorko lietuvių apie Bendruomenės veiklą. Tai - pats didžiausias informacijos apie lietuvius ir jų veiklą Niujorko valstijoje šaltinis.

Apygardą gali paremti:

Parama apylinkėms

Apylinkės rengia kultūrinius, sporto bei švietimo renginius, svarbių istorinių ir religinių datų minėjimus. Tai - kertinė veikla, vienijanti, stiprinanti Niujorko lietuvių bendruomenę, padedanti išlaikyti lietuvybę bei ryšį su Lietuva. Nors apylinkės dažnai bendradarbiauja organizuodamos renginius, kiekviena turi atskirą biudžetą ir priima paramą iš tai apylinkei priklausančių bendruomenės narių (kaip tapti apylinkės nariu?).

Apylinkes gali paremti:

JAV Lietuvių Bendruomenė yra ne pelno siekianti organizacija, atleista nuo mokesčių (turi IRS 501(c)(3) statusą). Visos aukos, skirtos JAV Lietuvių Bendruomenei, jai priklausančioms apygardoms ir apylinkėms gali būti nurašytos nuo mokesčių. JAV Lietuvių Bendruomenė kiekvienam paaukojusiam metų pabaigoje paštu išsiunčia gautas aukas patvirtinantį dokumentą.

Reklama svetainėje

Svetainėje nuomojame reklaminius plotus. Daugiau informacijos teiraukitės el. paštu info@nylithuanian.org.