Dalyvauk veikloje!

Niujorko lietuvių bendruomenės nariais yra laikomi visi tautiečiai, ne tik dalyvaujantieji organizacijos veikloje. Tačiau, jei nori aktyviau įsilieti į bendruomenės gyvenimą – bendrauti, dalyvauti, spręsti, padėti ar tiesiog turiningai praleisti laiką bendraminčių rate, yra keletas būdų tai padaryti. Rinkis tau tinkamiausius:

Tapk oficialiu nariu (-e)

Užpildyk registracijos formą šioje svetainėje. Tai užtruks vos keletą minučių, ir tu – jau oficialus(-i) Niujorko Lietuvių Bendruomenės narys (-ė), galintis (-i) naudotis ne tik narystės, bet ir šios svetainės teikiamais privalumais:

 • visuomet būsi informuotas (-a) apie bendruomenės aktualijas – gausi periodinį naujienlaiškį su naujausia informacija apie renginius, naujienas ir skelbimus;
 • galėsi skelbti informaciją:
 • turėsi teisę priimti sprendimus, tai yra balsuoti savo apylinkės metiniuose suvažiavimuose, kuriuose renkami apylinkės valdybos nariai, aptariami bei sprendžiami svarbiausi apylinkės klausimai (apie metinius susirinkimus apylinkės informuoja bendruomenės narius šios interneto svetainės renginių sąraše bent dvi savaites prieš susirinkimą);
 • galėsi kandidatuoti į:

Tapk apylinkės valdybos nariu (-e)

Šią galimybę rinkis, jei nori daryti įtaką bei pokytį konkrečios apylinkės lietuvių bendruomenės gyvenime.

Kandidatuoti į apylinkės valdybą gali, jei:

Rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) apylinkės valdybą vyksta apylinkės metinio susirinkimo metu. Apylinkių metiniai susirinkimai šaukiami sausio – kovo mėnesiais, apie tai apylinkės informuoja bendruomenės narius šios interneto svetainės renginių sąraše bent dvi savaites prieš susirinkimą. Apylinkės valdyba gali rinkti pusę valdybos narių kasmet arba visus valdybos narius kas dveji metai.

Daugiau informacijos apie rinkimus bei apylinkės valdybos veiklą gali rasti skiltyje „Apie mus“, vadovėlyje „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“ ir JAV LB įstatuose ir taisyklėse.

Tapk apygardos savanoriu (-e)

Šis būdas tinkamiausias, jei esi veiklus (-i), tavo galva – dūzgiantis idėjų avilys, nori daryti teigiamą pokytį bendruomenės gyvenime, tačiau nebūti įrėmintas (-a) organizacinės struktūros, posėdžių ir darbotvarkių. Taip pat, jei mąstai apie visuomeninę veiklą, bet dar nesi pasiruošęs (-usi) prisiimti didelės ilgalaikės atsakomybės.

Pasirinkęs (-usi) savanorišką darbą Niujorko apygardoje galėsi:

 • stiprinti savo socialines, organizacines, lyderystės kompetencijas;
 • realizuoti save – įgyvendinti savarankiškus projektus pagal savo įgūdžius ir pomėgius;
 • teikti naudą bendruomenei ir būti pripažintam (-ai) jos rate;
 • susirasti draugų ir bendraminčių;
 • paįvairinti savo šiokiadienius ir savaitgalius įdomiais renginiais ir išvykomis.

Apygardos savanorių komanda laukia tavęs – čia rasi energingus, profesionalius, draugiškus lietuvius, kurie mielai priims tave į būrį. Parašyk mums į info@nylithuanian.org!

Tapk apygardos valdybos nariu (-e)

Jei turi lyderio savybių, esi susipažinęs (-usi) su bendruomenės veikla, turi viziją, kaip ją tobulinti bei pasiryžimo siekti ilgalaikių tikslų, kandidatuok į Niujorko apygardos valdybą.

Apygardos valdybos nariu gali tapti, jei:

 • tau yra 18 ir daugiau metų;
 • esi perskaitęs (-čiusi) JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) įstatus ir taisykles;
 • dalyvauji apygardos metiniame suvažiavime, kurio metu vykdomi rinkimai.

Taip pat daugiau galimybių būti išrinktam (-ai) į apygardos valdybą turėsi, jei iki rinkimų dienos dalyvavai Niujorko Lietuvių Bendruomenės (apygardos ar jai priklausančių apylinkių) veikloje ir savo idėjomis bei darbais prisidėjai prie jos gerovės kūrimo.

Artimiausi apygardos valdybos rinkimai vyks 2015 metais. JAV LB apygardos valdyba renkama trejiems metams, jos kadencija sutampa su JAV LB Tarybos kadencija. Rinkimai vyksta apygardos metinio suvažiavimo metu, sausio – birželio mėnesiais, apie tai apygardos valdyba informuoja bendruomenės narius šios interneto svetainės renginių sąraše bent 10 dienų prieš suvažiavimą.

Apygardos valdybą sudaro pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir kiti nariai. Apygarda gali įsteigti ir kitas pareigybes, reikalingas apygardos projektams įgyvendinti. Pavyzdžiui, šiuo metu Niujoko apygarda plėtoja ir prižiūri šios interneto svetainės turinį, todėl keli jos valdybos nariai yra atsakingi už viešuosius ryšius, oficialios informacijos bei turinio kaupimą ir administravimą.

Daugiau informacijos apie rinkimus bei apygardos valdybos veiklą gali rasti skiltyje „Apie mus“, vadovėlyje „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“ ir JAV LB įstatuose ir taisyklėse.

Tapk apylinkės kontrolės komisijos nariu (-e)

Rinkimų į apylinkės valdybas metu taip pat renkama trijų asmenų kontrolės komisija, kuri bent kartą per metus tikrina apylinkės turtą, išlaidų teisėtumą bei metinių susirinkimų nutarimų vykdymą. Apylinkės kontrolės komisija renkama dvejiems metams. Apylinkės valdybos nariai negali būti kontrolės komisijos nariais.

Kandidatuoti į apylinkės kontrolės komisiją gali, jei:

Daugiau informacijos apie kontrolės komisijos veiklą gali rasti vadovėlyje „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“ ir JAV LB įstatuose ir taisyklėse.