Religinės organizacijos

Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia
259 N 5th Street
Brooklyn, NY 11211

Kunigas: Vytautas Volertas
Klebonas: Joseph Fonti
Telefonas: +1-718-384-0223
El. paštas: volertas@aol.com
Interneto svetainė: http://www.nyapreiskimo.com

Atsimainymo bažnyčia
Transfiguration R. C. Church
64-14 Clinton Avenue
Maspeth, NY 11378

Kunigas: Vytautas Volertas
Klebonas: Paul Wood
Telefonas: +1-718-326-2236
El. paštas: volertas@aol.com
Interneto svetainė: http://home.catholicweb.com/transfiguration/

Šv. Jono Evangelisto bažnyčia
546 St. John's Place
Riverhead, NY 11901

Telefonas: +1-631-727-2030
Interneto svetainė: http://www.saintjohnriverhead.org/

Mišios lietuvių kalba nebelaikomos

Our Lady of Lourdes bažnyčia
Rhinecliff and Imperials Drives
Rochester, NY 14618

Telefonas: 585-319-5689
Interneto svetainė: http://www.ourladyoflourdessaintanne.org/

Lietuvos Katalikų Religinė Šalpa
Lithuanian Catholic Religious Aid
64-25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378-2441

Direktorių Tarybos pirmininkas: Prel. Edmundas Putrimas
Reikalų vedėjas: Salvijus Kungys
El. paštas: info@lkrsalpa.org
Telefonas: 718-326-5202
Faksas: 718-326-5206
Interneto svetainė: http://www.lkrsalpa.org/
Interneto svetainė: http://www.lcraid.org/

Informacija atnaujinta 2015 m. gruodžio 1 d.