JAV LB Rytinio Long Island apylinkė

2014 m. kovo 15 d. įvyko Rytinio Long Island apylinkės metinis susirinkimas. Jo metu išrinkta nauja apylinkės valdyba:

Su Rytinio Long Island apylinkės valdyba galite susisiekti, rašydami laiškus adresu rli@nylithuanian.org.