Susitelkimo centrai

Renginiai

Bendruomenės organizuojami tradiciniai lietuviški renginiai yra tapę vienais svarbiausių lietuvaičių traukos centrų. Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventę drąsiai galima vadinti svarbiausiu metų įvykiu bendruomenėje. Tuomet ne tik švenčiama, bet ir renkama parama lietuviškos veiklos plėtojimui. Kiti tradiciniai renginiai vyksta Kūčių ir Šv. Kalėdų, Padėkos dienos, Šv. Velykų, Joninių proga. Be jų taip pat organizuojami atlikėjų iš Lietuvos pasirodymai, susitikimai ir diskusijos su iškiliais visuomenės veikėjais.

Mokyklos

Niujorko valstijoje veikia trys lituanistinės mokyklos vaikams ir suaugusiems. Jos yra svarbūs švietimo ir kultūros centrai lietuvybę puoselėjančioms šeimoms. Didžiausia, apie 70 mokinių turinti, Niujorko Maironio Lituanistinė Mokykla yra įsikūrusi St. Francis of Paola bažnyčiai priklausančiose patalpose Brukline, 206 Skillman Ave. Čia taip pat renkasi ir veikia Niujorko ateitininkai, skautai ir skautės (New York Scouts). Rytiniame Longailende, 269 Main Road, Aquebogue, veikia Aleksandros Kazickienės Lituanistinė Mokykla, o Edvardo Gervicko Lituanistinė Mokykla – Ročesteryje, 165 Rhinecliff Drive.

Bažnyčios

Nuo seno tradicinėmis bendruomenės susitelkimo vietomis yra išlikusios bažnyčios. Jose vyksta ne tik pamaldos lietuviškai, bet ir įvairūs renginiai. Vienas tokių lietuvaičių traukos centrų – Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary) Brukline, 259 N 5th Street. Gyvenantieji rytiniame Longailende į lietuviškas mišias renkasi Šv. Jono Evangelisto (St. John The Evangelist) bažnyčioje, 546 St. Johns Place, Riverhead, Ročesteryje – Šv. Jurgio (St. George‘s Parish), 150 Varinna Drive, o Kvinse – Atsimainymo bažnyčioje (Church of the Transfiguration), 64-14 Clinton Ave.

Laisvalaikio klubai

Sportas ir šokiai – dar keletas lietuvius suburiančių veiklų. Niujorko apygardoje veikia keletas lietuviškų sporto klubų: „Niujorko Lietuvių Atletų Klubas“ treniruotes organizuoja Brukline St. Vincent gimnazijoje, 180 N 7th Street. Niujorke taip pat veikia „Rasa“ ir „Perkūnas“. Nors juose dažniausiai sportuoja krepšinio entuziastai, tačiau "Lietuvių Atletų Klubas" laukia ir kitų sporto šakų mėgėjų. Lietuvių liaudies šokių gerbėjai Ročesteryje yra susibūrę į klubą „Dobilas“. Jie repetuoja katalikiškos mokyklos "Seton" patalpose, 165 Rhinecliff Drive.

Visuomeninės ir valstybinės organizacijos

Didelį indėlį bendruomeninės dvasios palaikymui teikia ir Niujorke veikiantis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas, 420 Fifth Ave. Jo patalpos yra populiari čia organizuojamų lietuviškų švenčių, kultūrinių renginių ir susitikimų vieta. Dar vienas informacinis ir kultūrinis centras – organizacijai Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA; Lithuanian Alliance of America) priklausantis pastatas (The Alliance Building), 307 W 30th Street. Jame veikia lietuvių meno galerija, kurioje taip pat vyksta bendruomenės organizacijų renginiai bei susitikimai. Šiame pastate yra įsikūręs ir Tautos Fondas (Lithuanian National Foundation).

Ročesteryje veikiančių visuomeninių organizacijų „Baltų vaikai“ ir Ročesterio Lietuvių Draugija (Lithuanian Heritage Society of Rochester) namais yra tapusios bažnyčiai Our Lady of Lourdes priklausančios patalpos, 165 Rhinecliff Drive. Čia ne tik vyksta organizacijų narių susitikimai, bet taip pat organizuojami įvairūs bendruomenei skirti renginiai.