Visuomeninės organizacijos

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
307 W 30th Street
New York, NY 10001

El. paštas: laasla@verizon.net
Telefonas: +1-212-563-2210
Interneto svetainė: http://lithalliance.com/

Tautos Fondas
307 W 30th Street
New York, NY 10001

Valdybos pirmininkas: Marius Griškonis
El. paštas: info@tautosfondas.org
Telefonas: +1-212-868-5860
Interneto svetainė: http://www.tautosfondas.org/
Skype: TautosFondasNYC

Lietuvos vyčiai
Niujorko 144-oji kuopai
1110 Darlene Drive
Endicott, NY 13760

Lietuvių Reikalų Komiteto pirmininkas: John R. Mankus
Telefonas: +1-607-754-1241
Interneto svetainė: http://www.knightsoflithuania.com/

Lietuvos Skautų Sąjungos Neringos ir Tauro Tuntas
259 North 5th Street
Brooklyn, NY 11211

Pirmininkė: Nida Stankūnas Schmedlen
El. paštas: nida1012@gmail.com
Telefonas: +1-203-869-1357
Interneto svetainė: http://www.skautai.net/

Organizacija "Baltų vaikai"
165 Rhinecliff Ave
Rochester, NY 14618

El. paštas: baltu_vaikai@yahoo.com
Interneto svetainė: https://groups.yahoo.com/neo/groups/Lietuviai_RochesterNy/info

Ročesterio Lietuvių Draugija
Lithuanian Heritage Society of Rochester
14 Honeysuckle Terrace
Fairport, NY 14450

Pirmininkė: Nida Lelis
El. paštas: info@lhsr.org, regina_juodeikiene@yahoo.com
Interneto svetainė: https://sites.google.com/site/lhsofr/

Niujorko lietuvių mėgėjų teatras "Pokštininkai"
275 North 8th Street
Brooklyn, NY 11211

Vadovė: Vida Bladykaitė
Telefonas: +1-347-757-0510
"Facebook" paskyra: https://www.facebook.com/nyteatras

Informacija atnaujinta 2015 m. gruodžio 1 d.