Niujorko lietuvių profesionalų susitikimas su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Atgal į nuotraukų albumą