LR generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į sekretoriaus (-ės) pareigybę

Autorius: Aistė Jakštienė, LR generalinis konsulatas Niujorke

El. paštas: atranka.niujorkas@urm.lt

Aistė Jakštienė

LR generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į sekretoriaus (-ės) pareigybę

Skelbiama atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę LR generaliniame konsulate Niujorke.

Reikalavimai pretendentui:
1) turėti aukštąjį išsilavinimą;
2) mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
3) mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo programomis;
4) būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinės atstovybės dokumentų tvarkymą;
5) sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
6) atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“;
7) būti susipažinusiam su Jungtinių Amerikos Valstijų pagrindiniais teisės aktais, protokolo pagrindais;
8) būti susipažinusiam su pagrindiniais tarptautiniais teisės aktais, sutartimis ir konvencijomis.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1) tvarko gaunamą ir ruošia siunčiamą korespondenciją;
2) tvarko konsulato bylas, archyvą;
3) teikia techninę pagalbą konsulato darbuotojams;
4) teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams informaciją raštu ir žodžiu;
5) koordinuoja ir palaiko santykius su JAV Valstybės departamentu protokolo ir kitais administraciniais, teisiniais, ūkiniais klausimais;
6) koordinuoja ir palaiko santykius su Niujorko miesto užsienio valstybių diplomatinių atstovybių biuru protokolo ir kitais administraciniais, teisiniais, ūkiniais klausimais;
7) padeda rengti konsulato teisinius dokumentus;
8) pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
9) administruoja diplomatinį paštą;
10) esant reikalui pavaduoja raštvedį (-ę), administratorių (-ę) – finansininką (-ę);
11) vykdo kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. spalio 27 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į atranka.niujorkas@urm.lt