LR generalinis konsulatas Niujorke skelbia konkursą į administratoriaus (-ės) pareigybę

El. paštas: atranka.niujorkas@urm.lt

Skelbiama atranka į administratoriaus (-ės) pareigybę LR generaliniame konsulate Niujorke, vykdyti finansinei, administracinei-ūkinei veiklai.

Reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo, finansų apskaitos programomis;
 4. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
 5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinės atstovybės finansinę veiklą, ir turėti su šia veiklos sritimi susijusią darbo patirtį;
 6. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 7. turėti vairuotojo pažymėjimą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. veda konsulato ūkinės veiklos finansinę apskaitą bei laiku ruošia finansines ataskaitas;
 2. tvarko dokumentus, susijusius su konsulato ūkine finansine veikla;
 3. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
 4. prižiūri ir atnaujina konsulato inventorių;
 5. vykdo konsulato funkcionavimui būtinių prekių ir paslaugų pirkimus;
 6. pagal poreikį organizuoti konsulato patalpų struktūrinius pokyčius (patalpų keitimas ir remontas);
 7. atstovauja konsulato interesams dirbant su JAV Valstybės departamentu ir užsienio misijų skyriumi Niujorke ir Vašingtone;
 8. rūpinasi konsulato darbuotojų, patalpų ir automobilių draudimu;
 9. esant tarnybinei būtinybei, atlieka vairuotojo funkcijas;
 10. vykdo kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus;
 11. esant reikalui pavaduoja raštvedį (-ę), sekretorių (-ę).

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. sausio 26 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu į atranka.niujorkas@urm.lt.

Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pokalbiui.