Naujausi pranešimai

Konsulinė registracija

"Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone, generalinis konsulatas Čikagoje ir generalinis konsulatas Niujorke primena, kad Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys JAV ir Meksikoje, gali užsiregistruoti vienoje iš Lietuvos atstovybių pagal gyvenamąją vietą. Kas yra konsulinė registracija ir kodėl ji naudinga? Konsulinė registracija – Lietuvos piliečių kontaktinių duomenų įtraukimas į ambasados ar ...

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai

"JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai JAV Lietuvių Bendruomenė jau 60 metų jungia visus Amerikos lietuvius ir padeda jiems išlikti lietuviais. JAV Lietuvių Bendruomenei vadovauja Krašto valdyba, kuri globoja ir remia lietuviškas mokyklas; organizuoja kultūrinius renginius: dainų ir tautinių šokių šventes, teatro festivalius, svarbius minėjimus, mokslo ir kūrybos simpoziumus; organizuoja sporto ...