NY Skautų Kaziuko Mugė ir Susitikimas su prof. V. Landsbergiu!

Pradžia: Kov 5, 2017 10:00 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Nida Schmedlen, NY Neringos ir Tauro Tunto Skautai

El. paštas: nida1012@gmail.com

Kviečiame visus į metinę Skautų Kaziuko Mugę!

Mišios 10 val. ryte Apreiškimo bažnyčioje. Mums didelė garbė priimti Pirmąjį atkurtos Lietuvos vadovą, profesorių Vytautą Landsbergį. Prof. Landsbergis tars sveikinimo žodį po Šventų mišių Apreiškimo parapijoje, bei pakalbės apie šiandieninę Lietuvos situaciją ir pristatys savo paskutiniąją knygą, parašytą kartu su Ryčiu Zemkausku “BUS GERIAU” . North 5th St. Brooklyn NY 11211 (kampas Metropolitan Ave. ir Havemeyer St.)

Skautu Mugė, 11:30 val. ryte. Ateitkite pabendrauti ir pasilinksminti lietuviškoje aplinkoje ir skautų būryje! Veiks kavinė, rankdarbių mugė ir loterija. Galėsite įsigyti tradicinių lietuviškų patiekalų ir dirbinių. Žaidimai vaikams ir dar daug kitų pramogų.
Our Lady of Mt. Carmel Hall, 278 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
(kampas Havemeyer St. ir North 8 St.)
Lauksime jūsų!
NY Neringos ir Tauro Tunto Skautai
—————————————————————————————————-

The Lithuanian Scouts’ Saint Casimir’s Fair and a Meeting with Professor V. Landsbergis!

We invite everyone to the annual Saint Casimir’s Fair!

We are deeply honored to welcome the first leader of Independent Lithuania, Professor Vytautas Landsbergis. Professor Landsbergis will open the ceremony after Holy Mass and will speak about the current-day situation in Lithuania. During the fair, he will also present his most recent book, co-authored with Rytis Zemkauskas, “IT WILL BE BETTER”.

Join us to socialize and have fun in a Lithuanian environment with the scout group! We will have a café, an artisan’s fair, and a lottery. You’ll be able to buy traditional Lithuanian dishes of food and delicacies. There will be games for children and many other amusements.

Holy Mass begins at 10:00 AM at Annunciation Church. Professor V. Landsbergis will speak directly after Mass.
(North 5th St. Brooklyn NY 11211 (corner of Metropolitan Ave. and Havemeyer St.).

The Fair starts at 11:30AM at Our Lady of Mt. Carmel Hall, 278 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
(corner of Havemeyer Street and North 8 Street).

We’ll see you there!

The New York Neringa and Tauro Tunto Scout Groups

Atgal į renginių sąrašą