Gedimino ir Ainio Storpirščių kūrybos vakaras

Pradžia: Geg 12, 2017 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskienė, NY miesto lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

Gegužės 12 dieną, penktadienį, 6:30 v.v.
Kviečiame į Lietuvos teatro, kino aktorių ir režisierių
Gedimino ir Ainio Storpirščių kūrybos vakarą.
Vakaro metu skambės autorinės dainos, eilės, teatro monologai.

Renginį remia Lietuvių Fondas

Vakaras vyks :
SLA 307 galerijoje
307West 30th Street
New York, NY 10001
Įėjimo mokestis: $15

—-

On Friday, May 12th, at 6:30PM, we invite you to a cultural event with the Lithuanian theatre and film actors and directors, Gediminas and Ainius Storpirščiai. The event will include original songs, poetry, and theatrical monologues.
The location of the event:
SLA Gallery
307 West 30th Street
New York, NY 10001
The entrance fee to the event: $15

Atgal į renginių sąrašą