Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės ataskaitinis susirinkimas

Pradžia: Bal 23, 2017 11:15 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Rasa Sprindys, Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

Sekmadienį, balandžio 23 d. po 10 valandos Šv. mišių ,
Apreiškimo parapijos salėje vyks Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės ataskaitinis susirinkimas.
Po trumpo pasivaišinimo kava, kviečiame kuo gausiau dalyvauti, apžvelgiant atliktą veiklą ir planuojant būsimus renginius.

NY miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

The Greater New York City Branch of the Lithuanian Society’s meeting and report will take place on April 23rd, after the 10:00 AM Holy Mass, in the Annunciation parish hall. After a short coffee break, we invite you to participate, as actively as possible, in a review of the Society’s previous events and in the planning of prospective events.

-The Board of the Greater New York City Branch of the Lithuanian Society.

Atgal į renginių sąrašą