Lietuvos valstybės atkūrimui - 100 metų!

Pradžia: Vas 16, 2018 6:00 p.m. | Pabaiga: Vas 16, 2018 10:00 p.m.

Adresas: JW Marriott Essex House New York , 160 Central Park South, New York, NY 10019, US

Organizatorius: Niujorko miesto apylinkė, Niujorko apygarda, LR generalinis konsulatas Niujorke

Gerbiami tautiečiai,

Niujorko miesto apylinkė drauge su Niujorko apygarda kviečia Jus į Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio pokylį.

Šventė vyks 2018 m. vasario 16 d. 18:00 – 22:00 val. JW Marriott Essex House New York pokylių salėje adresu:

JW Marriott Essex House
160 Central Park South
New York, NY 10019

Kalbėtojais pakviesti:

Meninę programą atliks vyrų vokalinis ansamblis iš Los Angeles “Tolimi aidai”. Programą ves aktorius Rytis Valiūnas.

Svečiai bus vaišinami gausiomis vaišėmis ir gaiviaisiais gėrimais.

Pokylyje kviečiami dalyvauti 16+ metų svečiai.

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Apranga: moterims – vakarinė suknelė, vyrams – kostiumas

Ribotas viešbučio kambarių skaičius yra užrezervuotas lengvatine kaina. Kambarius rezervuoti galima iki spalio 15d.susisiekiant su Robertu Nagiu tel: 212-484-4686 arba elektroniniu paštu Robert.nagys@marriott.com.

Bilietai

Galima įsigyti trijų kategorijų bilietus:

Įsigijusieji “deimantinius” bilietus bus paminėti pokylio rėmėjų sąrašuose bei sėdės su prelegentais jiems rezervuotose vietose arčiau scenos. Įsigijusieji “auksinius” bilietus bus pakviesti sėdėti patogesnėse, arčiau scenos esančiose vietose.

Kviečiame nedelsti – vietų skaičius ribotas!

Bilietus galite įsigyti siųsdami čekius arba mokėdami elektroniniu būdu.

Apmokėjimas čekiu

Čekius rašyti: Lithuanian American Community Inc.

Pastaboje nurodyti: Šimtmečio pokylis

Čekius siųsti:

Laima Sileikyte-Hood
40 5th Avenue
New York, NY 10011-8843

Apmokėjimas elektroniniu būdu

BIlietus galite įsigyti elektroniniu būdu, paspaudę ant vienos iš šių nuorodų:

———————————————————————————————————————

Let’s Celebrate the One Hundredth Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence!

The commemoration will be held at the historic JW Marriott Essex House New York Grand Salon at the following address:

JW Marriott Essex House
160 Central Park South
New York, NY 10019

Cocktail hour: 6:00 PM to 7:00 PM
Program and dinner: 7:00 PM- 10:00PM

The event is organized by the New York City Chapter and New York District of the Lithuanian – American Community.

Notable guests are expected to attend the event:

An impressive artistic program – including an a capella octet from Los Angeles “Tolimi Aidai” – has been planned along with an excellent dinner and open bar.

Guests ages 16+ are invited to attend the celebration.

The event will be presented in both Lithuanian and English.

Attire: Evening attire for women, suits for men.

A limited number of rooms have been reserved at a special rate at the JW Marriott Essex House for this occasion. These rates are available until October 15th. The rooms can be reserved by calling Robert Nagys at 212 484-4686 or via e-mail at robert.nagys@marriott.com.

Tickets

Three types of tickets are available:

Guests with “Diamond” tickets will be named as Sponsors in the celebratory guest list and will be seated together with the organizers and celebrities near the stage. Guests with “Gold” tickets will be invited to sit closer to the stage.

We encourage you to purchase tickets now as the number of seats is limited!

Payment by Check

Make the check out to: Lithuanian American Community, Inc.

Please include the phrase “100-year anniversary” in the memo field.

Send the check to:

Laima Sileikyte-Hood
40 Fifth Avenue
New York, NY 10011-8843

Payment Online:

Tickets may be purchased electronically by clicking on one of these links:

Atgal į renginių sąrašą