Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė

Pradžia: Rugp 5, 2017 12:00 a.m. | Pabaiga: Rugp 11, 2017 12:00 a.m.

Adresas: Franciscan Monastery, 28 Beach Ave, Kennebunkport, ME 04043, US

Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio stovykla vys nuo rugpjūčio 5 d. iki 11 d. Kennebunkporte, Maine, tėvų pranciškonų sodyboje.

Rugpjūčio 5 d., šeštadienis

Rugpjūčio 6 d., sekmadienis

Rugpjūčio 7 d., pirmadienis

Rugpjūčio 8 d., antradienis

Rugpjūčio 9 d., trečiadienis

Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis

Rugpjūčio 11 d., penktadienis

Taip pat:

Programos reikalais kreipiamasi į Moniką Sabalienę vygantaite.sabaliene@gmail.com arba Eligijų Sužiedėlį suziedelis@aol.com. Kambarius vasarvietėje užsisakoma adresu info@franciscanguesthouse.com arba paskambinus raštinėn (207) 967-4865.

Paminėkite, kad dalyvaujate ATEITIS WEEK.

IKI PASIMATYMO KENNEBUNKPORTE!

Atgal į renginių sąrašą