Susitikimas su Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentu J. Staseliu

Pradžia: Bir 27, 2017 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskienė, NY miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

El. paštas: zybuokle@gmail.com

Į susitikimą kviečia Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis,
kurio metu pristatys kasmetinį, šiemet jau 16-tą, nacionalinio konkurso „Lietuvos spaudos fotografija“ albumą, bei supažindins su ankstesnių metų konkurso laureatų fotografijomis ir jų pasakojamomis istorijomis. Tai išskirtinis Lietuvos fotožurnalistų kuriamas Lietuvos gyvenimo metraštis, profesionaliai fotografijomis atskleidžiantis gyvenimo aktualijas.

Susitikime pristatomos fotografijos pasakos apie šių dienų Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą, kultūrą ir pramogas, gamtą, žmones, jų džiaugsmus ir kasdienybę. Spaudos fotografija – jausmas, išmanymas, sėkmė, o kartais ir situacijos netikėtumas. Tai geriausi šalies spaudos fotografų darbai, atrenkami tarptautinės vertinimo komisijos.
Šiandienos greitai besikeičiančio pasaulio aktualijos, džiaugsmai bei rūpesčiai vizualine kalba išsigrynina fotožurnalistų darbuose. Informacijos ir žodžio laisvės sraute atsakingą fotožurnalistiką, kurią skleidžia Lietuvos spaudos fotografų klubas, kuria savo profesijai įsipareigoję ir atsidavę fotožurnalistai, suprantantys jiems patikėtą misiją. Nūdienos vizualinės žurnalistikos iššūkiai – ne tik informuoti, bet ir įkvėpti, sudominti, lavinti. Tai pasiekti šiandieniame iš visur plūstančių vaizdų sraute nelengva.
“Šiandien naujienos veržiasi į mūsų gyvenimą, o jų pateikimo formos kinta nenuspėjamai greitai. Mus pasiekia vis daugiau informacijos, daugiau vaizdų, tik klausimas, ar tampame geriau informuoti, kompetentingi, ar labiau išmanome, kas vyksta. Kartais naujienų srautas pradeda erzinti, nes vartoti ne visada sutampa su suprasti. Mūsų supratimas, kas yra žiniasklaida ir ko iš jos tikimės, keičiasi. Šiandien vis dažniau suabejojame, kuo galime pasitikėti. Žurnalistinė etika, profesinių standartų laikymasis, kokybė, tikslumas ir profesinė atsakomybė užtikrina ir sustiprina visuomenės pasitikėjimą. Būti nepriklausomam tampa vis brangiau, nors tai ir yra vienas žurnalistikos pagrindų, reikalaujantis neabejotinos atsakomybės”, sako Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis.

Meet the president of the Lithuanian Press Photographers Club, J. Staselis.

The president of the Lithuanian Press Photographers Club, Jonas Staselis, invites you to a meeting during which he will present the album “Lithuanian Press Photography” from the annual national contest, already in its 16th year. He will also familiarize you with contest laureates from earlier years and their narrative histories. The series is an exceptional chronicle of Lithuanian life, revealing the topicality of life, captured by Lithuanian photojournalists via photography.
The stories behind the photographs presented in the meeting will include current Lithuanian politics and society, culture and recreation, nature, people and their joys, and their day-to-day life. The photography of the press concerns itself with feelings, sophistication, success, and sometimes unexpected situations. The series is the work of the best photographers in the country, chosen by an internationally recognized commission.
In today’s rapidly changing world, joys and worries are distilled in a visual language in the photojournalists’ work. The torrent of information and freedom of speech creates a responsibility for the profession of photojournalism, which committed photojournalists have accepted, understanding their trusted mission, and which the Lithuanian Press Photographers Club has promulgated. Today’s challenge to visual journalism is not only to inform, but also to inspire, engage, and educate. To achieve that in the many images of today’s visual torrent is not easy.
“Today’s news rushes into our lives, and the subject forms vary unpredictably fast. More and more information and visuals reach us and the question is, do we become better informed, competent, and sophisticated about what happens. Sometimes the torrent of information begins to irritate us, since the use of the information is not always consistent with the understanding of it. Our understanding of what is journalism, and what we can expect from it, changes. Today, we more often doubt what it is that we can trust. The ethics of journalism, maintaining journalistic standards, quality, accuracy, and professional responsibility ensure and strengthen the society’s trust. Independence becomes more and more precious, even though that is one of the bases of journalism, requiring doubtless responsibility.” – Jonas Staselis, the president of the Lithuanian Press Photographers Club.

Atgal į renginių sąrašą