TĖVYNĖ / PATRIA

Pradžia: Lie 15, 2017 12:00 a.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Sla307 Art Space

El. paštas: artspace@sla307.com

TĖVYNĖ / PATRIA
ARCHYVINĖ PARODA SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 130-MEČIUI PAMINĖTI

LIEPOS 15 D. – RUGSĖJO 30 D., 2017
PARODOS ATIDARYMAS ĮVYKS LIEPOS 15 D. ŠEŠTADIENĮ, 4 VAL. POPIET
AN EXHIBITION COMMEMORATING THE 130TH MILESTONE OF THE LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

JULY 15 – SEPTEMBER 30, 2017
OPENING RECEPTION ON SATURDAY, JULY 15, 4PM – 8PM

SLA visus maloniai kviečia į istorinę / archyvinę parodą Tėvynė paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istoriją JAV po Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) vėliava. Parodos atidarymas įvyks šių metų Liepos 15 d., Šestadienį, 4 val. po pietų ir tęsis iki 20 val. vakaro.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma unikali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos evoliuciją nuo jos įkūrimo 1886 metais. SLA pradžia siejama su Dr. Jonu Šliūpu ir jo redaguotu laikraščiu Lietuviškas balsas, mat pastarojo bendraminčių rate gimė naujos organizacijos idėja.

Yra keletas svarių priežasčių kodėl paroda Tėvynė yra reikšminga būtent šiandien:
2018 m. Vasario 16 d. Lietuva švęs savo nepriklausomybės šimtmetį, o SLA organizacija buvo viena iš šios nepriklausomybės idėjinių – finansinių ramsčių. Sekanti – tai, kad šiandien ši organizacija yra seniausia vis dar veikianti Amerikos lietuvių draugija. Na ir galiausiai – tai, jog paroda vyks SLA organizacijos širdyje – 307 W. 30th Street NY, NY pastate, kuris 1910 metais tapo draugijos būstine, bei laikraščio Tėvynė raštine/spaustuve.

Parodoje bus pristatyti įvairūs istoriniai artefaktai liudijantys praeities realijas: Tėvynė laikraščio originalai, SLA draudiminiai blankai, organizacijos narių sąrašai, SLA originalūs organizacijos antspaudai, buhalterinės knygos, nuotraukos, vienetiniai klišių atspaudai iš išlikusių daugiau nei 2000 originalių laikraščio Tėvynė plokščių, SLA spaustuvėje spausdinti leidiniai (kai kurie datuojami 1904 metais) bei jos knygyne išsaugotos knygos iš įvairių lietuviškų leidyklų JAV bei Lietuvoje. Taip pat korespondencija su SLA nariais, SLA jubiliejiniai albumai, kultūrinių renginiu lankstinukai ir t.t. Parodoje taip pat bus rodomas Jono Meko filmas “Ar buvo karas?” – apie lietuvių išeivijos gyvenimą 1950-1953 metais Amerikoje. Niujorko premjera! Filmas lietuvių kalba.

Daugiau informacijos rasite čia: sla307.com
Lauksime Jūsų parodoje!

SLA is excited to present a historical and cultural exhibition entitled: Tėvynė / Patria commemorating 130 years of American Lithuanian history unified under SLA, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje. SLA is the acronym in Lithuanian for LAA, the Lithuanian Alliance of America. This exhibition will be on view from July 15 – September 30, 2017 with an opening reception on Saturday, July 15 from 4pm – 8pm. The exhibition will take place at the heart of SLA/LAA located at 307 W. 30th Street, New York, NY 10001.

SLA/LAA is the oldest American Lithuanian Organization still active today. The exhibition displays SLA/LAA’s unique and original artifacts and memorabilia, which contextualize the rich historical evolution of the organization from its inception in 1886. SLA/LAA germinated via Dr. Jonas Šliupas’s editorial: Lietuviškas balsas/Lithuanian Voice, where mutual ideas and concerns were shared and the concept of SLA/LAA was born.

Launched in 1896 Tėvynė was printed in SLA/LAA’s headquarters and was intended to keep American Lithuanian’s abreast of pertinent information related to Lithuanian culture, politics, economics etc. In more recent publications the use of both Lithuanian and English languages are present. Original copies of Tėvynė will be on display in addition to SLA/LAA insurance forms, member lists, medals, seals, accounting books, photos, correspondence between SLA/LAA members, albums, cultural pamphlets, original Tėvynė printing plates and a selection of books from SLA/LAA’s Collective Library. As part of the exhibition you will have an an opportunity to see Jonas Mekas film Was There a War? – a closure of an everyday lives of Lithuanian immigrants in 1950-1953 America. NY premiere! The film is in Lithuanian language only.

for more information please visit: sla307.com

Sla307 is an artist run Art Space which provides local and international contemporary artists a forum to explore critical issues within art and culture in New York City. Established in 2014, SLA307 is an arts program launched by the Lithuanian Alliance of America (LAA) established in 1886 in New York.

We hope to see you!
Sla307 Art Space
sla307.com

Atgal į renginių sąrašą