PIKNIKAS-Lietuvių susiartinimo šventė

Pradžia: Lie 23, 2017 11:00 a.m.

Adresas: Marijos Nekaltojo prasidėjimo seserų vienuolynas, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260-2503, US

Organizatorius: Marijos Nekaltojo prasidėjimo seserys

El. paštas: sesigne@gmail.com

PIKNIKAS-LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
Sekmadienį, liepos 23d., Seselių sodyboje Putname
Marijos Nekaltojo prasidėjimo seserų vienuolynas
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260-2503

Mieli ir brangūs rėmejai, bičiuliai,
KVIEČIAME ATVYKTI!
Dienos programa:
11:00 Šv.Mišios-sodybos pievoje
12:00 Pietūs-įvairi lietuviška virtuvė (kugelis, rūkytos karkos, šaltibarščiai, dešros su kopūstais)
1:00 Užsiėmimai ir pramogos
3:15-Neringos stovyklautojų pasirodymas
4:15 Skrybėlių paradas ir konkursas
Didžiųjų dovanų traukimas: (kelionė į Lietuvą, Taupos Bostono kredito Unijos auka, raguolis, pikniko ruošos komiteto auka).
Pasisvečiavimas, kavutė ir kelionė namo. Iki pasimatymo!

Jei kas norite savanoriauti -mielai kviečiam:
Šventės ruošos pirmininkas Aidas Kupčinskas-aidas@aol.com
Narės-Gita Kupčinskienė-gitaona@aol.com
Snieguolė Stapčinskaite-snowflake6903@hotmail.com
Vaišes: Diana Norkienė-diananork@yahoo.com
Mugės koordinatorius :Leonardas Norkus-nleonardas@yahoo.com ir diananork@yahoo.com
Sodyba-ūkis: Gintaras Čepas-Gintaras.čepas@verizon.net
Automobilių tvarka-Leonas Bernotas-leonas.bernotas@comcast.net
Seserų atstovė-sesuo Igne-sesigne@gmail.com

Atgal į renginių sąrašą