Tradicinis metinis Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos piknikas

Pradžia: Rugs 16, 2017 1:00 p.m. | Pabaiga: Rugs 17, 2017 1:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val.p.p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 v.r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY MAIRONIO MOKYKLOS ŠOKĖJUS dalyvauti programoje. Šeštadienio, rugsėjo 16 d. pikniką ruošia NY Atletų Klubas, o sekmadienio rugsėjo 17d. pikniką ruošia Apreiškimo parapija. Visi maloniai laukiami. ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211

—————————

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic will take place on Saturday, September 16 (1 PM) and Sunday, September 17 (11 AM)! As always, there will be delicious Lithuanian food, refreshments, a fun and welcoming atmosphere, lotteries, music, dancing, and much more. DJ RIMANTAS SAMIS will entertain us with his music. We have invited the NY TRYPTINIS AND NY MAIRONIS SCHOOL DANCE GROUPS to participate. The Lithuanian Athletic Club will sponsor the picnic on Saturday, Sep. 16 and Annunciation parish will sponsor the picnic on Sunday, Sep. 17. All are cordially invited. COME AND BRING YOUR FRIENDS!

Church address: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (at the corner of Metropolitan Avenue and Havemeyer Street, close to the “L” ir “G” trains Lorimer Street / Metropolitan Avenue subway station).

Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211

Atgal į renginių sąrašą