NY Maironio Lituanistinės Mokyklos Mokslo Metų Pradžios šventė

Pradžia: Rugs 16, 2017 11:00 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

El. paštas: nymaironiomokykla@gmail.com

Kviečiame į NY Maironio Lituanistinės Mokyklos Mokslo Metų Pradžios šventę Apreiškimo Bažnyčioje
2017 m, rugsėjo 16d. (šeštadienį) 11 valandą
Laukiame didelių ir mažų, lankančių mokyklą ir naujų mokinių!
Tuoj po šventės bažnyčioje visus kviečiame į Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinį metinį pikniką parapijos kiemelyje.
(Turinčius mokyklos marškinėlius prašom atsinešti mokyklos atidarymo nuotraukai)
epaštas: nymaironiomokykla@gmail.com

Atgal į renginių sąrašą