Lietuviškos Kūčios Niujorke

Pradžia: Grd 17, 2017 10:00 a.m.

Adresas: Our Lady of Mount Carmel bažnyčios salė, 275 N 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Apreiškimo parapija, Maironio lituanistinė mokykla, Niujorko lietuvių skautai

El. paštas: lithny@aol.com

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE
10 V.R. Šv. MIŠIOSMOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE, KŪČIOS PO MIŠIŲ – MOUNT CARMEL VIRŠUTINĖJE SALĖJE)

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. LIETUVIŠKŲ ŠV. MIŠIŲ MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE,
MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA, NY SKAUTAI IR APREIŠKIMO PARAPIJA RUOŠIA TRADICINES LIETUVIŠKAS KŪČIAS,
MOUNT CARMEL VIRŠUTINĖJE SALĖJE.
Bus tradiciniai valgiai, kalėdinės giesmės, šeštadieninės mokyklos programa ir Kalėdų senelis.
Ateikite ir paremkite šeštadieninę, jau 65 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 17 DIENĄ ŠV MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE

Mt. Carmel bažnyčios salės adresas: Havemeyer Str. kampas ir North 8th Street, Brooklyn NY 11211
(prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

SUNDAY, DECEMBER 17TH AT 10:00AM – A LITHUANIAN CHRISTMAS EVE DINNER IN NEW YORK
(HOLY MASS – 10:00AM AT MOUNT CARMEL LOWER PARISH HALL WITH CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL AFTERWARDS IN OUR LADY OF MOUNT CARMEL UPPER PARISH HALL)

On Sunday, December 17th at 10:00AM, immediately after Holy Mass in the Lithuanian language in the Mount Carmel lower parish hall, the New York Lithuanian school “Maironis”, the New York Lithuanian Scouts, and Annunciation Parish will sponsor a traditional Lithuanian Christmas Eve traditional meal at the Our Lady of Mount Carmel upper parish hall.

The holiday event will include traditional Christmas Eve foods, Christmas carols, a holiday program by the students of the Maironis School, and Father Christmas (Santa Claus).

Please come and support our Lithuanian school, which has fulfilled our mission to preserve the Lithuanian language and identity for 65 years.

DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON DECEMBER 17th WILL BE HELD IN THE MOUNT CARMEL LOWER PARISH HALL.
The address of the Mount Carmel Hall: the corner of Havemeyer Street and North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (near the “L” and “G” Lorimer Street / Metropolitan Avenue subway station).

The Annunciation Parish internet webpage address: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą