Bernelių Šventos Mišios Niujorke

Pradžia: Grd 24, 2017 10:00 p.m.

Adresas: Our Lady of Mount Carmel bažnyčia, 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Niujorko Apreiškimo parapija

El. paštas: lithny@aol.com

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE
BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE BUS LAIKOMOS KŪČIŲ VAKARĄ SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. 10:00 VAL. VAK.
DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 24 D. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS GIEDOS KALĖDINES GIESMES NUO 9:30 VAL. VAK.
PO BERNELIŲ MIŠIŲ, VISI KVIEČIAMI Į MOUNT CARMEL PARAPIJOS SALĘ KALĖDINIAMS UŽKANDŽIAMS.
APREIŠKIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
Mt. Carmel bažnyčios adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).
Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

SUNDAY, DECEMBER 24TH AT 10:00PM – LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEW YORK
THE LITHUANIAN SHEPHERDS’ MASS WILL BE HELD ON CHRISTMAS EVE, SUNDAY, DECEMBER 24TH, AT 10 PM.
PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE SHEPHERDS’ MASS ON DECEMBER 24th WILL BE HELD IN THE CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).
THE ANNUNCIATION PARISH CHOIR WILL SING CHRISTMAS CAROLS BEGINNING AT 9:30PM.
FOLLOWING THE SHEPHERDS’ MASS, EVERYONE IS INVITED TO THE MOUNT CARMEL PARISH HALL FOR CAKE AND COFFEE AND TO EXCHANGE CHRISTMAS GREETINGS WITH FRIENDS AND FAMILY!
ANNUNCATION PARISH WISHES YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
Our Lady of Mount Carmel address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Havemeyer Street and North 8th Street, near the “L” and “G” Lorimer Street / Metropolitan Avenue subway station).
Annunciation Parish internet webpage address: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą