Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda

Pradžia: Vas 10, 2018 4:00 p.m. | Pabaiga: Kov 11, 2018 3:00 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: SLA ir Tautos fondas

Telefonas: 212-868-5860

Minint Lietuvos Šimtmečio Jubiliejų
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Tautos Fondas
Kviečia Jus į ADOMO GALDIKO retrospektyvinę parodą

Vasario 10 iki kovo 11, 2018

SLA patalpose
307 West 30th St.
New York, NY 10001

Iškilmingas atidarymas šeštadienį vasario 10, 2018 4:00 po pietų.
A.Galdiko gyvenimą ir kūrybą apibūdins prof. S.Goštautas.
Uždarymas sekmadienį kovo 11-tą 3:00 po pietų.

Parodą galima lankyti pagal susitarimą
antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
Prašau skambinti 212-868-5860, 347-317-4705 ar 917-5013275.

Atgal į renginių sąrašą