Susitikimas su kompozitore Žibuokle Martinaityte

Pradžia: Geg 10, 2018 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Niujorko miesto Lietuvių bendruomenė

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: gintareb@hotmail.com

Kviečiame į susitikimą su kompozitore Žibuokle Martinaityte
Ketvirtadienį, gegužės 10d.
6:30 v.v. įėjimas į patalpas, 6:45 – susitikimo pradžia
SLA patalpose
307 West 30 Street
New York, NY 10001

Niujorke gyvenanti kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė aktyviai dalyvauja Niujorko bei JAV muzikiniame gyvenime. Jos kūriniai reguliariai atliekami ir gimtojoje Lietuvoje. Kviečiame arčiau susipažinti su kompozitore, jos kūrybiniais projektais bei naujausiais sumanymais.

Daugiau informacijos apie kompozitorę:
• www.zibuokle.com

• http://literaturairmenas.lt/2016-09-23-nr-3583/3471-pokalbiai-zodis-i-zodi/5392-kompozitore-zibuokle-martinaityte-tik-perzengus-diskomforto-zona-imanoma-patirti-kazka-neiprasta

• https://www.lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/geriausia-muzika-niujorkas-geriausias-poilsis-tyla/252637

• http://www.mic.lt/lt/ivykiai/2017/12/14/kompozitoriaus-teritorija-zibuokle-martinaityte-st/

Įėjimo kaina – laisva auka.

We invite you to meet the composer Žibuoklė Martinaitytė
Thursday, May 10th
Doors open at 6:30 PM -the event starts at 6:45 PM
SLA premises
307 West 30 Street
New York, NY 10001

The composer Žibuoklė Martinaitytė, who lives in New York, is actively involved in the New York and U.S. musical scene. Her works are also regularly performed in her native Lithuania. We invite you to become more closely acquainted with the composer, her creative projects and latest ideas.

More info about the composer:
• www.zibuokle.com

• http://literaturairmenas.lt/2016-09-23-nr-3583/3471-pokalbiai-zodis-i-zodi/5392-kompozitore-zibuokle-martinaityte-tik-perzengus-diskomforto-zona-imanoma-patirti-kazka -Unusual/

• https://www.lzinios.lt/lzinios/Culture-and-Pramogos/Generic-Music-Niujorkas-Griest-Policy-Toyl/252637

• http://www.mic.lt/lt/ivykiai/2017/12/14/kompozitoriai-teritorija-zibuokle-martinaityte-st/

The entrance price is a free donation.

Atgal į renginių sąrašą