Niujorko lietuvių teatras “Pokštininkai” pristato spektaklį vaikams "Baugalo sėkla"

Pradžia: Geg 13, 2018 12:00 p.m.

Adresas: Our Lady of Mount Carmel viršutinė salė, 275 N 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Vida Bladykaitė, Niujorko lietuvių teatras “Pokštininkai”

El. paštas: vidabladyka@yahoo.com

Niujorko lietuvių teatras “Pokštininkai”
didelius ir mažus kviečia į vaikiško spektaklio
“Baugalo sėkla” premjerą.
Gegužės 13 d. 12 val. (po lietuviškų mišių)
Our Lady of Mount Carmel viršutinė salė
275 N 8th Street, Brooklyn, NY 11211
(įėjimas iš Havemeyer Street)
Po spektaklio žaidimų popietė vaikams.
Bus galima nusipirkti užkandžių, saldumynų ir kavos.
Bilietas – laisva auka paremti teatrui.
Dainas sukūrė ir dainuoja Ilona Papečkytė,
dainų žodžiai ir pjesė Vidos Bladykaitės.

Atgal į renginių sąrašą