Niujorko miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos ataskaitinis susirinkimas

Pradžia: Geg 20, 2018 11:30 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčios salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Niujorko miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

El. paštas: vilkau72@gmail.com

Gerbiami tautiečiai,

Sekmadienį, gegužės 20 d, po 10 valandos mišių, kviečiame į Niujorko miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos ataskaitinį susirinkimą.
Trumpai aptarsime nuveiktus darbus, pristatysime ateities planus, rinksime valdybos narius ir pateiksime finansinę ataskaitą.
Norinčius prisijungti ir veikti bendruomenės labui kviečiame ateiti ir susipažinti su bendruomenės veikla.
Jeigu ketinate kandidatuoti į bendruomenės valdybą – rašykite adresais:
Rasa Sprindys: vilkau72@gmail.com
Laima Sileikyte – Hood: ljhood@verizon.net
Gelmina Martinson: gzidelyte@gmail.com
Gintare Bukauskas: zybuokle@gmail.com

Dear fellow Lithuanian Americans,

We invite you to attend the New York City Regional Board Meeting on Sunday, May 20, after the 10:00AM Holy Mass.
The address of the Parish Hall of Annunciation Church: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (the corner of Metropolitan Avenue and Havemeyer Street, near the “L” and “G” Lorimer Street / Metropolitan Avenue subway station).

We will briefly discuss the work that has been done, present our plans for the future, select the members of the board and submit a financial statement.

If you want to join and volunteer for the community, we invite you to come and get acquainted with our community activities.

If you intend to apply for a community council position as a candidate – write to:

Rasa Sprindys: vilkau72@gmail.com
Laima Sileikyte – Hood: ljhood@verizon.net
Gelmina Martinson: gzidelyte@gmail.com
Gintare Bukauskas: zybuokle@gmail.com

Atgal į renginių sąrašą