Miksologijos popietė

Pradžia: Bir 3, 2018 2:00 p.m. | Pabaiga: Bir 3, 2018 6:00 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Judith Sedaitis, Tautos fondas

El. paštas: judithsdts@gmail.com

Maloniai kviečiame į Tautos Fondo organizuojamą 2-ą Metinį kokteilių maišymo labdaros renginį ,
kuris įvyks birželio 3 dieną sekmadienį nuo 14 iki 18 val. Bus proga išbandyti skanius gėrimus iš gerai žinomų lietuviškų likerių tokių kaip “Midus” , “Trejos devynerios”, “ Krupnikas” ir “Bočiai”.
Bus vaišių ir kokteilų ragavimo. Tikimės gražios popietės SLA kiemelyje.!

Įėjimo mokestis $25

Please join Tautos Fondas for their 2nd Annual Cocktail Mixing Fundraiser. Sunday June 3,2 – 6 pm.
We will explore how to make tasty drinks from some of the well know liquors from Lithuania, such as Midus, Trys Devynerios, Krupnikas, Bočiai. Free tasting and baked goods. We expect a glorious afternoon in our SLA back yard!

$25 entry donation.

Atgal į renginių sąrašą