Marijos Drėmaitės paskaita Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940

Pradžia: Geg 30, 2018 6:30 p.m.

Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, 420 5th Avenue, New York, NY 10018, US

Organizatorius: Gražina Michnevičiūtė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke

Telefonas: 212-354-7840 El. paštas: ny.renginiai@urm.lt

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui ir Kauno modernizmo architektūros paraiškai į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 2018 m. buvo parengta paroda ir ją lydinti knyga “Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940” (sudarytoja Marija Drėmaitė, parodos kuratoriais: Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis).
1919 m. Kaunui netikėtai tapus Lietuvos Respublikos laikinąja sostine, miesto transformacija prilygo stebuklui. Kaunas radikaliai pakeitė savo tapatybę: per mažiau nei 20 metų gyventojai pastatė daugiau nei 12 000 naujų pastatų ir pavertė Kauną modernia, elegantiška, europietiška sostine. Po Antrojo pasaulinio karo ir sovietų okupacijos metu tarpukario Kauno modernistinės architektūros paveldas atliko svarbų vaidmenį – jis tapo buvusio valstybingumo atmintimi, simboliniu langu į Vakarus ir pavyzdžiu Lietuvos architektams. Šiandieniam Kaunui šis paveldas yra svarbus tapatybės šaltinis ir miesto genius loci išraiška. Paskaitoje Marija Drėmaitė papasakos apie tarpukario Kauno architektūrinį fenomeną, apie nuolat gimstančias ir žlungančias viltis, apie kūrybos pastangas ir optimizmą, apie idėjų ir formų migraciją, lokalumą ir bendrumą.

Dr. Marija Drėmaitė yra architektūros istorikė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė, knygų apie 20 amžiaus architektūrą autorė.

Apie dalyvavimą paskaitoje praneškite: ny.renginiai@urm.lt

In honor of the centenary of the restoration of Lithuanian statehood and the application of Kaunas Modernism Architecture to the UNESCO World Heritage List in 2018, an exhibition was organized, accompanied by the book “Optimistic Architecture: Kaunas Phenomenon, 1918-1940” (compiled by Marija Drėmaitė, curators of the exhibition: Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis). In 1919, when Kaunas suddenly became the interim capital of the Republic of Lithuania, the city transformation was miraculous. Kaunas radically changed its identity: in less than 20 years the inhabitants built more than 12,000 new buildings and made Kaunas a modern, elegant, European capital. After the Second World War and Soviet occupation, the heritage of the interwar Kaunas modernist architecture played an important role: it became a memory of former statehood, a symbolic window to the West and an example for Lithuanian architects. To this day, this heritage of Kaunas is an important source of identity and the expression of the city genius loci. In the lecture Maria Dremaitė will speak about the architectural phenomenon of Kaunas in the interwar period, about the constantly reborn and fading hopes, about creative efforts and optimism, about the migration, the localities and the commonality of ideas and forms.

Dr. Maria Dremaitė is an architectural historian, Associate Professor at the Faculty of History of Vilnius University, and the author of books about the architecture of the 20th century.

Please let us know if you plan to participate in the lecture: ny.renginiai@urm.lt

Atgal į renginių sąrašą