Kultūros dienos'18(21+)

Pradžia: Rugp 22, 2018 12:00 p.m. | Pabaiga: Rugp 26, 2018 12:00 p.m.

Adresas: Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, NY 05301, US

Organizatorius: Camp Neringa

El. paštas: dana@neringa.org

2018 m. rugpjūčio 22-26 d. – Kultūros dienos’18 (21+)
Praktinius užsiėmimus ves liaudies menininkai, rašytojai, muzikos mėgėjai, istorijos, kino, dramos bei maisto specialistai. Kiekvienas teminis vakaras suteiks progą padiskutuoti, pasidalinti žiniomis bei smagiai pabendrauti.
Koordinatorė: Dr. Aldona Lingertaitienė.
Daugiau informacijos bei registracijos formos bus Neringos svetainėje greitu laiku.

August 22-26, 2018 – Cultural Days’18 (ages 21+)
A unique opportunity for adults to enjoy camping this summer!
Hands-on classes and activities will be offered by folk artists, writers, music lovers, history, film, drama and food specialists. Each evening program will highlight a particular theme engaging everyone in discussions and a social.
Coordinator: Dr. Aldona Lingertaitienė.
Details regarding the event and registration may be found on Neringa’s website soon.

Atgal į renginių sąrašą