Joninių vakaras Niujorke

Pradžia: Bir 23, 2018 6:00 p.m. | Pabaiga: Bir 23, 2018 10:00 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, NY Lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

Mieli niujorkiečiai,

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės entuziastai kviečia visus tautiečius ir jų artimuosius bei draugus atšvęsti Jonines!

Birželio 23, šeštadienį, 6:00v.v. kviečiame į solinį dainininkės, kompozitorės, Berklee College of Music absolventės Simonos Minns kanklių ir liaudies muzikos koncerta. Simona atliks folklorinių ir populiarių estradinių dainų programą, paįvairintą sutartinėmis ir Joninių dainomis.

Po koncerto visus norėtume pakviesti į bendrą vakaronę, kuri prasidėtų bendruomeniniu dainavimu ir baigtųsi suneštinėmis vaišėmis.
Prašome visus dalyvaujančius pasiūlyti keletą savo mėgiamiausių dainų ir dainos pavadinimą bei žodžius siūsti Gintarei Bukauskienei (zybuokle@gmail.com) Paruošime švntei skirtus dainynėlius su jūsų mėgiamiausiomis dainomis.
Taip pat kviečiame suneštiniam stalui atsinešti lietuvišką, savo paruoštą šventinę užkandą arba salotas.
Alaus galėsite įsigyti vakaronės metu SLA.

Laukiame!

Niujorko miesto LB valdyba

Atgal į renginių sąrašą