GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE

Pradžia: Bir 17, 2018 10:00 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary parish hall), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko miesto apylinkė

El. paštas: rsprindys@nylithuanian.org

Sekmadienį, birželio 17 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje, JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko miesto apylinkė maloniai kviečia Jus į Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, skirtas 1941 m. birželio 14 d. pirmajam lietuvių masiniam trėmimui atminti.
DALYVAUKIME VISI PRISIMINTI ŠIUOS TRAGIŠKUS LIETUVIŲ TAUTOS ĮVYKIUS.
DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BIRŽELIO 17 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).
Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).
————
NEW YORK COMMEMORATION OF DAY OF MOURNING AND HOPE (IN MEMORY OF LITHUANIAN VICTIMS OF COMMUNIST TERROR)
On Sunday, June 17th, immediately following the 10:00 AM Holy Mass in the Lithuanian language in the Annunciation parish hall, the New York City Chapter of the Lithuanian-American Community, Inc. will commemorate the Day of Mourning and Hope in memory of the victims of mass deportations of Lithuanians to Siberia which began on June 14, 1941.
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO HONOR THE MEMORY OF THE VICTIMS OF THIS TRAGIC EVENT IN LITHUANIAN HISTORY.
PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON JUNE 17th (10 AM) WILL BE HELD IN THE ANNUNCIATION PARISH HALL (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).
Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Metropolitan Avenue and North 5th Street, near the L and G subways at the Lorimer Street and Metropolitan Avenue subway station).

Atgal į renginių sąrašą