Paskutinysis Putnamo piknikas

Pradžia: Lie 22, 2018 11:00 a.m. | Pabaiga: Lie 22, 2018 6:00 p.m.

Adresas: Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260, US

Organizatorius: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys

Šimtą metų Lietuvos nepriklausomybei ir nuo Seselių vienuolijos įkūrimo – švęskim jubiliejų šiuo paskutiniuoju pikniku 2018 m. liepos 22 d. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje Putname.

Dienos programa

Priedai:

Atgal į renginių sąrašą