Niujorko Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas

Pradžia: Rugs 16, 2018 10:00 a.m. | Pabaiga: Rugs 16, 2018 6:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Niujorko Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapija

Niujorko Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas!

Pradžia: Rug. 16, 2018 10:00 a.m. | Pabaiga: Rug. 16, 2018 6:00 p.m.

Adresas:
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė (Annunciation of the Blessed Virgin Mary parish hall), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Niujorko Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks sekmadienį, rugsėjo 16 d.! Pikniko pradžia tuojau po 10:00 val. lietuviškų Mišių, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje ir automobilių pastatymo aikštelėje. Bus proga išgirsti smagios lietuviškos muzikos, kurią gros Niujorko apylinkei gerai žinomas lietuvis DJ RIMANTAS SAMIS. Kaip ir visada galėsite skaniai pavalgyti, numalšinti troškulį gaiviais gėrimais, išmėginti laimę loterijose ir pabendrauti linksmoje aplinkoje. Visi maloniai laukiami.

ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽYSTAMUS!

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp North 5th Street ir Metropolitan Avenue, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

—————————————————————

The New York Annunciation parish traditional annual picnic will take place on Sunday, September 16! The picnic will begin following the 10:00AM Lithuanian Mass and will take place in the Annunciation parish hall and parking lot. You’ll have the opportunity to hear lively Lithuanian played by the popular Lithuanian DJ RIMANTAS SAMIS. As always, there will be delicious Lithuanian food, refreshments, a fun and welcoming atmosphere, lotteries, music, dancing and much more. All are cordially invited.

COME JOIN US AT THE PICNIC AND BRING YOUR FAMILY AND FRIENDS!

Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (at the corner of North 5th Street and Metropolitan Avenue, close to the “L” ir “G” trains Lorimer Street / Metropolitan Avenue subway station).

Annunciation parish website address: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą