Pristatome projektą "Tikslas Amerika"

Pradžia: Rugs 18, 2018 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Danius Glinskis, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

Telefonas: 347-533-0481 El. paštas: dglinskis@bcausa.com

Aistė žemaitienė ir Augustinas Žemaitis pristato projetą “Tikslas Amerika” apie savo atrastas lietuviškas vietas Amerikoje.

2017 m. Aistė Žemaitienė ir Augustinas Žemaitis Lietuvos šimtmečio proga vykdė projektą „Tikslas – Amerika“. Šio projekto metu savanoriai fiziškai aplankė lietuviškas vietas šiaurės rytų JAV ir sudokumentavo lietuvišką paveldą 11 valstijų, 106 miestuose ir miesteliuose. Taip buvo įamžinta 301 lietuviška vieta, padaryta beveik 9000 nuotraukų, susitikta su ~200 žmonių ir išklausytos bei užrašytos lietuviškų vietų istorijos.
Visuomenei pristatomas „Tikslas – Amerika“ projekto rezultatas – interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis, kuriame galima apie vietas paskaityti, pamatyti jų įspūdingiausių nuotraukų, sužinoti tikslias GPS koordinates ir lengvai įtraukti į savo lankytinų vietų sąrašą.
„Tikslas – Amerika“ sulaukė didelio pasisekimo ir šiuo metu 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. vykdoma projekto tąsa prie žemėlapio prijungiant JAV Vidurio Vakarų srities lietuviškas vietas. 2019 m. planuojama dokumentuoti Kanados ir vakarinės Niujorko valstijos dalį ir tokiu būdu žemėlapis apimtų beveik visas lietuviškas vietas JAV.
Kas yra tos įdomiosios lietuviškos vietos JAV? Kaip jos susijusios su Arvydu Saboniu, Šarūnu Marčiulioniu, Jonu Meku, Henriku Radausku, Antanu Škėma, Magdalena Avietėnaite, kitais? Kaip jas matyti ir kaip nenukrypstant nuo savo turistinio maršruto JAV jas lengvai aplankyti kviesime pasiklausyti Niujorke, rugsėjo 18 d., kai SLA lankysis projekto dalyviai Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė.
“Tikslas – Amerika” projektas yra “Gabalėliai Lietuvos“ ir „TrueLithuania“ svetainių/Facebook paskyrų tąsa, kurių šeimininkas – Augustinas Žemaitis. Jose renkama ir publikuojama informacija apie lietuviškas vietas užsienyje. Tinklapyje jau aprašyta iki 1000 vietų 30 šalių.
Puslapius sukurti įkvėpė tai, kad užsienyje labai daug lietuviško paveldo, tačiau jis beveik nežinomas Lietuvoje.

________________________________________________________________________________________________________

Aistė žemaitienė and Augustinas Žemaitis present their project “Purpose America” about the Lithuanian sites that they have found in America.
In 2017, Aistė žemaitienė and Augustinas Žemaitis pursued their “Purpose – America” project for the occasion of the Lithuanian centenary.
During this project volunteers traveled to Lithuanian places in North Eastern USA and documented Lithuanian heritage in 11 states, and 106 cities and towns. Their work has immortalized 301 Lithuanian historical sites, nearly 9,000 photographs were taken, and meetings were held with roughly 200 people, whose oral histories were heard and recorded together with the histories of the historical Lithuanian sites.
The result of a public presentation of the “Purpose-America” is an interactive map of Lithuanian sites in the USA where you can read about the places, see their most impressive photos, get accurate GPS coordinates and easily add them to your “places to visit” list.
“Purpose – America” has been a great success and in August-September of this year, the continuation of the project is underway and will include the historical sites of the American Midwest. The plan for 2019 is to include documentary material and western New York, whereby the map would cover almost all of the Lithuanian places in the USA.
What are these interesting places in the United States? How are they related to Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Jonas Mekas, Henrikas Radauskas, Antanas Škėmas, Magdalena Avietėnaite, and others? How to see the places and how to easily visit them without departing from your tourist route in the USA are topics that we invite you to hear on September 18th when the project participants Augustinas Žemaitis and Aistė Žemaitienė visit SLA in New York.
The “Purpose – America” project is the continuation of the “Pieces of Lithuania” and TrueLithuania sites / Facebook accounts, the owner of which is Augustinas Žemaitis. These websites contain collected and published information about Lithuanian places abroad. The website already describes up to 1000 places in 30 countries.
The creation of the webpages was inspired by the fact that there is a great amount of Lithuanian heritage abroad, but it is almost unknown in Lithuania.

Atgal į renginių sąrašą