Niujorko Maironio Lituanistinė mokykla atvers duris NAUJOSE patalpose!!!

Pradžia: Rugs 15, 2018 10:00 a.m.

Adresas: Mount Carmel Parapijos mokykla, Corner of Withers St. and Union Ave, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Rasa Sprindys, Niujorko Maironio Lituanistinė mokykla

El. paštas: vilkau72@gmail.com

2018, rugsėjo 15 d., 10:00 valandą
Niujorko Maironio Lituanistinė mokykla atvers duris
Naujose patalpose!!!
Mount Carmel Parapijos mokyklos patalpose
Kampas Withers Street and Union Avenue, Brooklyn, NY 11211

The New York Maironis Lithuanian School will open its doors at a new location on August 15th, 2018, at 10:00 AM!!!
The new location is in the school building of Mount Carmel Parish, at the corner of Withers Street and Union Avenue, Brooklyn, New York 11211

Atgal į renginių sąrašą