Annual Meeting Lithuanian Alliance of America

Pradžia: Spa 27, 2018 11:00 a.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Laima Mihailovich, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)

Telefonas: 917-501-3275 El. paštas: laasla307@gmail.com

Annual Meeting
Lithuanian Alliance of America
October 27, 2018, Saturday

Registration: 11:00 AM (Coffee, tea, donuts, bagels served)
Meeting starts promptly at 12:00 PM.

Agenda:

• Capital improvements on LAA building inside and outside facade presented by Danius Glinskis
SLA Artspace
• Financial Report – Saulius Sirusas, Treasurer
• Our Mission Statement and what it means
• The Future of LAA Organization

RSVP by October 20th.
Email: laasla307@gmail.com or
call Laima Mihailovich 917-501-3275

We will be serving a hot lunch so please let us know if you are attending. We need to know how much to order.

Looking forward to seeing all our members.

LAA/SLA Board Members and Officers


KVIETIMAS

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Metinis susirinkimas

2018 m. spalio 27 d., šeštadienį

Registracija: 11 val. r. (bus kavos ir pyragaičių)
Susirinkimo pradžia 12 val. p.p.
Pranešimas apie SLA pastato istorija ir restauravima 3 val. p.p.

Malonėkite pranešti apie savo dalyvavimą iki spalio 20 d.
el. paštu: laasla307@gmail.com arba
paskambinant Laimai Mihailovich, telef. 917-501-3275

Laukiame visų narių ir svečių dalyvavimo.

LAA/SLA Taryba ir valdyba

Atgal į renginių sąrašą