Spektaklis "Šimtmečio moterys"

Pradžia: Lap 9, 2018 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, NY lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

Spektaklis “ Šimtmečio moterys” skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui ir pirmosioms Lietuvos feministėms.

Spektaklyje išvysite garsiausias tarpukario moteris, kurios savo kūryba, veikla prisidėjo prie valstybės atstatymo darbų. Spektaklio siužetą įrėmina dvi kertinės datos – 1907 Kaune įvykęs I Lietuvos moterų suvažiavimas ir 1937 Kaune įvykęs II Lietuvos moterų suvažiavimas bei tuo metu aktyviai visuomeniniuose procesuose dalyvavusių moterų: Gabrielės Petkevičaitės – Bitės, Julijos Žymantienės-Žemaitės, Sofijos Smetonienės, Jadvygos Tūbelienės, Onos Rymaitės, Felicijos Bortkevičienės gyvenimo ir sudėtingų likimų peripetijos. Šios iškilios asmenybės savo gražiausius gyvenimo metus paaukojo Lietuvai, lietuvių tautai, siekdamos suvienyti ir sutelkti tautiečius visame pasaulyje.
Jas spektaklyje talentingai įkūnija dvi aktorės – Neringa Bulotaitė ir Jurga Kalvaitytė.

Dramaturgė, inscenizacijos autorė- Ingrida Ragelskienė
Video projekcijos- Kornelijus Jaroševičius ir Nidas Kaniušas
Scenografė, kostiumų dailininkė- Jurgita Jankutė
Muziką parinko Antanas Kučinskas
Grimo dailininkė- Dalia Jovaišienė

https://vimeo.com/256450818

Duris į SLA galeriją atversime 6:30v.v.
Spektaklio pradžia – 7:00v.v.
Įėjimo auka – $15

______________________________

The performance of “Women of the Century” is dedicated to the 100th anniversary of Lithuania’s Independence and to the first Lithuanian feminists.

In this performance, you will see the most famous women of the interwar period whose work and activities contributed to the reconstruction of the country. Two cornerstones embraced in the performance are the 1st Lithuanian Women’s Congress in Kaunas in 1907 and the 2nd Lithuanian Women’s Congress in Kaunas in 1937, together with the women who actively participated in the 1937 Lithuanian women’s movement: Gabrielė Petkevičaitė – Bite, Julija Žymantiene-Žemaitė, Sofija Smetonienė, Jadvyga Tūbelienė, Ona Rymaitė, Felicija Bortkevičienė, and their complex lives and peripatetic destinies. These prominent personalities donated the best years of their lives to Lithuania, to the Lithuanian nation, in order to unite and mobilize their countrymen around the world.

Two talented actors – Neringa Bulotaitė and Jurga Kalvaityte – embody these women.

Dramatist, author of the painting – Ingrida Ragelskiene
Video projections – Cornelius Jaroševičius and Nidas Kaniušas
Set designer, costume designer – Jurgita Jankute
Music chosen by Antanas Kučinskas
Makeup artist – Dalia Jovaišienė

https://vimeo.com/256450818

Doors to the SLA gallery open at 6: 30 PM
The performance begins at 7: 00 PM
The entrance fee is $ 15

Atgal į renginių sąrašą