Lietuvos Nepriklausomybės pokylis - 101

Pradžia: Kov 10, 2019 12:00 p.m. | Pabaiga: Kov 10, 2019 4:00 p.m.

Adresas: Giando on the Water, 400 Kent Avenue, Brooklyn, NY 11249, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Laima Hood, Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: ljhood@verizon.net

Mieli tautiečiai,

Sekmadienį, kovo 10, 2019 nuo 12 iki 4:00v.p.p kviečiame visus bendruomenės narius bei jų artimuosius švęsti Lietuvos Nepriklausomybės dienas ir rezervuoti vietas į pokylį 101-osioms Nepriklausomybės Metinėms paminėti!!!
Šventė vyks “Giando on the Water” restorane, 400 Kent Avenue, Brooklyn, NY 11249.

$125 įėjimo kaina jums suteiks:

• 4 patiekalų pietus
• Nelimituotą kiekį gaiviųjų ir svaiginamųjų gėrimų (open bar)
• Nuostabų Simonos Minns interaktyvios muzikos koncertą
• Galimybę pasišokti
• Palaikyti JAV LB krašto valdybos veiklą (dalis įėjimo mokesčio kainos bus skirta JAV LB)
• Pasidžiaugti vieni kitais
• Fantastišką vaizdą į East River ir Manhattan
• Atvykus savo automobiliu galimybę pasistatyti restorano aikštelėje

Kviečiame kuo greičiau rezervuoti vietas, kurių skaičius ribotas – 101.
Po kovo 1 dienos mokestis už šventę pakils iki $150.
Čekius rašykite: American Lithuanian Community
Čekius siųskite: Laima Hood, 40 5th Avenue, New York, NY 10011

Lauksime jūsų su šventine nuotaika ir apranga.

*Siunčiant atsakymą apie dalyvavimą malonėkite pažymėti kurį patiekalą pageidautumėte užsisakyti šventiniams pietums.
1. Broiled Salmon with Dijon Sauce
2. Eggplant Rollatini
3. Veal Marsala

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba

_____________________________________________________________________________________________

Dear Fellow Lithuanians,

On Sunday, March 10, 2019 from 12:00PM to 4:00PM, we invite all members of the community and their loved ones to celebrate Lithuania’s independence days and to make reservations for a banquet to commemorate the 101st independence anniversary!!!

The celebration will take place at “Giando on the Water” restaurant, 400 Kent Avenue, Brooklyn, NY 11249.

The $125 entrance price will provide you with:

• A 4-course lunch
• Unlimited amounts of alcoholic beverages and soft drinks (open bar)
• An amazing Simona Minns Interactive Music concert
• The chance to dance
• Support the activities of the Lithuanian American Community (LAC) National Executive Board (part of the entry fee price will be for the LAC)
• Enjoy each other’s company
• Fantastic view of the East River and Manhattan
• The restaurant has a private parking lot

We invite you to make reservations as quickly as possible as the number of seats is limited to 101.
After March 1st, the price of the reservation will rise to $150.

Checks should be addressed to: Lithuanian American Community
Send your checks to: Laima Hood, 40 5th Avenue, New York, NY 10011

We will wait for you with a holiday mood and apparel.

When sending your RSVP, please note your choice of entrée:
1. Broiled Salmon with Dijon Sauce
2. Eggplant Rollatini
3. Veal Marsala

New York City Lithuanian American Community Board

Atgal į renginių sąrašą