Apreiškimo parapijos Advento mugė

Pradžia: Grd 9, 2018 10:00 a.m.

Adresas: Apreiškimo parapijos salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Apreiškimo parapija

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 9 D., 10 v.r., NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

SUNDAY, DECEMBER 9th, 10AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 9th, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in a friendly atmosphere. PLEASE JOIN US AND BRING YOUR FRIENDS AND FAMILY!

Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Metropolitan Avenue and North 5th Street, near the L and G subways at the Lorimer Street and Metropolitan Avenue subway station).

Annunciation parish website: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą