Buriamės - lietuvių jaunimo susipažinimo popietė Niujorke!

Pradžia: Vas 3, 2019 3:00 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Justinas Grigaitis, Gintarė Bukauskas, Niujorke studijuojantis jaunimas, Niujorko Lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 1-978-564-9904 El. paštas: justinas.grigaitis@gmail.com

Atgal į renginio aprašymą