Praėjusių renginių sąrašas

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės ataskaitinis susirinkimas

Pradžia: Bal 23, 2017 11:15 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Sekmadienį, balandžio 23 d. po 10 valandos Šv. mišių , Apreiškimo parapijos salėje vyks Niujorko miesto lietuvių bendruomenės apylinkės ataskaitinis susirinkimas. Po trumpo pasivaišinimo kava, kviečiame kuo gausiau dalyvauti, apžvelgiant atliktą veiklą ir planuojant būsimus renginius. NY miesto Lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba -- The Greater New York City Branch of ...

Justinos Auškelytės ir Eugene Sirotkine koncertas

Pradžia: Bal 20, 2017 6:30 p.m.

Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, 420 5th Avenue, New York, NY 10018, US

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke maloniai kviečia į Justinos Auškelytės ir Eugene Sirotkine koncertą! Jaunosios kartos lietuvė smuikininkė Justina Auškelytė žavi publiką savo unikaliu mukiniu jautrumu, lakia vaizduote, virtuoziškumu ir gebėjimu muzikos garsais perteikiamomis emocijomis suvirpinti klausytojų širdis. Iš St. Peterburgo kilęs pianistas ir dirigentas Eugenijus Sirotkine sukūrė savo reputaciją ...

Velykos Niujorko Apreiškimo parapijoje

Pradžia: Bal 16, 2017 7:00 a.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Balandžio 16 dieną7 v. ryte Velykos Niujorko Apreškimo parapijoje Šv. Velykų rytą, balandžio 16 dieną, 7:00 val. ryte Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Velykines Prisikėlimo Mišias. Po Šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius Velykinius pusryčius parapijos salėje. ...

Didysis Ketvirtadienis NY Apreiškimo parapijoje

Pradžia: Bal 13, 2017 7:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Balandžio 13 d. 7 v.v. Didysis Ketvirtadienis NY Apreiškimo parapijoje Bus laikomos Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios lietuvių kalba. Dėkojame kunigui Volertui už sutikimą vadovauti šioms pamaldoms. Labai svarbu, kad Didžiojo Ketvirtadienio apeigose gausiai dalyvautų Niujorko lietuviai. --- Holy Thursday (Maundy Thursday) services will be held on April 13th at 7:00 ...

Knygos "Kazys Bradūnas. Archyvai." pristatymas

Pradžia: Bal 12, 2017 6:30 p.m.

Adresas: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, 420 5th Avenue, New York, NY 10018, US

Lietuvos Respublikos generalinis Konsulatas Niujorke maloniai kviečia į susitikimą su Išeivių literatūros skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktare Virginija Babonaite-Paplauskiene ir knygos “Kazys Bradūnas. Archyvai” pristatymą. 2017 metai Lietuvoje paskelbti Nacionalinės premijos laureto Kazio Bradūno (1917-2009) metais. “Kazys Bradūnas. Archyvai”- pirmoji monografinio pobūdžio knyga, apžvelgianti poeto Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą. ...