Naujausi straipsniai

Niujorko miesto lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 2017

Šių metų vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir prisiminti abidvi su šia proga susijusias datas – vasario 16 ir kovo 11. Šiais metais, taip pat laukiame neeilinių svečių – Lietuvių ansamblio iš Čikagos “Dainava”, kuriam vadovauja Darius Polikaitis. Prieš susirenkant į “Dainavos” koncertą, kuris įvyks vasario ...

Niujorko lietuvių bendruomenė stiprina ryšius su ukrainiečiais

Artėjant 2016 m. pabaigai, įvyko JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) Niujorko apygardos ir Amerikos ukrainiečių instituto inicijuota diskusija "Šiuolaikiniai Lietuvos ir Ukrainos santykiai: bendri rūpesčiai, nuostatos ir ryšiai". Nors tokio pobūdžio renginys organizuotas pirmą kartą, jis susilaukė didelio ne tik lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių narių, bet ir regiono politika besidominčių ...

Lituanistinis švietimas JAV: sėkmės laidas – ryšiai su Lietuvos mokslo institucijomis

Interviu su Gailute Urbonaite-Narkevičiene, Bostono lituanistinės mokyklos direktore *Kokios priežastys ar aplinkybės paskatino atvykti į JAV?* bq. Į Jungtines Amerikos Valstijas atvykau 1995-aisiais. Tuomet dirbau Vilniaus universitete, Lituanistinių studijų katedroje, kur atvyko studijuoti mano būsimasis vyras, Amerikos lietuvis. Jis užaugo nekalbėdamas lietuviškai, tačiau visada laikė save lietuviu ir per metus ...

Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Lietuvos Valstybės dienos proga

!https://www.nylithuanian.org/media/articles/images/dalia_grybauskaite_20160706.jpg!

Žygimanto Pavilionio sveikinimas Lietuvos Valstybės dienos proga

!https://www.nylithuanian.org/media/articles/images/zygimantas_pavilionis_20160706.jpg!

"Tryptinis" ruošiasi šventei Baltimorėje

"Gyvenantys žmonės šoka!" tokiu moto prisistato New Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis "Tryptinis". Šiais metais švenčiantis savo 66-ąjį gimtadienį ansamblis trykšta energija, gyvybe bei gera nuotaika. O artėjanti XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė Baltimorėje dar labiau įkvepia tautinių šokių mėgėjus bei profesionalus burtis, repetuoti siekiant bendro tikslo – ...

New Yorko lietuviai jau turi savo teatrą

Pernai spalį New Yorko lietuvių Brooklyno parapijos Carmel bažnyčios salėje po šv. Mišių įvyko New Yorko miesto lietuvių mėgėjų teatro "Pokštininkai" pastatytos komedijos "Psichai" premjera. Šį šeštadienį, vasario 6 dieną, jau ir Connecticuto lietuviai galės išvysti šią komediją Hart forde Šv. Trejybės bažnyčios salėje. Pjesės autorė ir spektaklio režisierė – ...

Ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio sveikinimas šv. Velykų proga

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu Jus su krikščioniškosios vilties ir besiskleidžiančio pavasario švente - sveikinu sulaukus Šventų Velykų! Kristaus prisikėlimas primena, kad gėris visada nugali blogį, o šviesa praskaidrina tamsą. Šv. Velykų proga linkiu, kad ši žinia lydėtų Jus visus metus, įkvėpdama tikėjimo, santarvės bei ryžto įveikti didžiausius iššūkius. Džiaugsmingo Velykų ryto! ...

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Ročesteryje

JAV LB Rochester apylinkė jau antri metai Lietuvos nepriklausomybę mini šventiniu pokyliu. Šiais metais šventė vyko kovo 5 d., šeštadienį, grazioje "Marriott" viešbučio banketų salėje. Oficialią šventinę dalį pradėjo Rochester apylinkės pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Pirmininkė pasveikino susirinkusius ir pakvietė sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus. Lietuvos Garbes Konsulas Ročesteryje Rimas Česonis ...

Lithuanian Professionals Met With Lithuania's Vice-Minister of Economy

On February 25, 2016, New York Lithuanian professionals met with the Vice-Minister of Economy of Lithuania and representatives of "Enterprise Lithuania" - General Manager Ruta Pentiokinaite and Project Manager Donata Mauricaite - at the Lithuanian Consulate General in New York during their week-long visit to the United States. The meeting ...