Niujorko lietuvių bendruomenė stiprina ryšius su ukrainiečiais

Autorius: Nida Užaitė, JAV LB Niujorko apygarda

El. paštas: nuzaite@nylithuanian.org

Artėjant 2016 m. pabaigai, įvyko JAV lietuvių bendruomenės (JAV LB) Niujorko apygardos ir Amerikos ukrainiečių instituto inicijuota diskusija “Šiuolaikiniai Lietuvos ir Ukrainos santykiai: bendri rūpesčiai, nuostatos ir ryšiai”. Nors tokio pobūdžio renginys organizuotas pirmą kartą, jis susilaukė didelio ne tik lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių narių, bet ir regiono politika besidominčių vietos niujorkiečių dėmesio.

Pasak JAV LB Niujorko apygardos pirmininko Algirdo Grybo, lietuvių ir ukrainiečių išeivijos santykiai visuomet buvo pagrįsti savitarpio parama, tačiau šiandienos geopolitinių įvykių kontekste dviejų diasporų glaudesnis bendradarbiavims ir inforamacijos sklaida yra ypatingai reikšmingi.

“Vakarų pasaulyje stebime kylančią populistinio nacionalizmo bangą, iššūkius Europos sąjungos vienybei ir ilgaamžiškumui, agresyvėjančią Rusijos užsienio politiką ir keliamą grėsmę mūsų šalių nepriklausmybei. Visi šie procesai skatina aktyviau burtis, kalbėtis apie problemas ir ieškoti bendrų interesų. Veikti pavieniui yra paprasčiau, tačiau sujungus jėgas, galime pasiekti daug reikšmingesnių rezultatų”, – sakė A. Grybas.

Įvykusiame renginyje buvo aptariami Lietuvos ir Ukrainos iššūkiai ir perspektyvos energetikos srityje, tarptautiniuose santykiuose su nauja JAV administracija ir Kongresu, taip pat dviejų šalių bendradarbiavimas vyriausybiniu ir bendruomeniniu lygmeniu. Šiomis temomis pasisakė: Juozas Kazlas – politikos analitikas ir buvęs ESBO misijos stebėtojas Ukrainoje, Dnipropetrovske; Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius; JAV ir Ukrainos ryšių centro vykdantysis direktorius Walter Zaryckyj; Ostap Kryvdyk – specialusis patarėjas Ukrainos Radai ir Andrij Dobriansky – Ukrainiečių kongreso komiteto Amerikoje komunikacijos vadovas.

Ukrainiečių kongreso komiteto Amerikoje komunikacijos vadovas Andrij Dobriansky sakė, kad ukrainiečių išeiviją JAV sudaro vos daugiau nei vienas milijonas jo tautiečių. “Tačiau pridėjus lietuvių, latvių, estų, lenkų, gruzinų bei kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių bloko diasporas, susidaro apie kelios dešimtys milijonų”, – teigė A. Dobriansky.
Pasak jo, su tokiu žmonių skaičiumi galima daryti poveikį vietos politikų rinkimams ir atkreipti į save dėmesį Vašingtone. “Kelis dešimtmečius veikianti Centrinės ir Rytų Europos koalicija šiuo metu Vašingtone atstovauja apie 20 milijonų Centrinės ir Rytų Europos regiono išeivijos atstovams. Šis skaičius turi potencialo didėti, todėl labai svarbu dialogą aktyvinti į jį įtraukiant ne tik Lietuvos ir Ukrainos, bet ir kitų šio regiono diasporas JAV”, – ragino A. Dobriansky.

Ateityje planuojama panašią diskusiją surengti ir su Lenkijos atstovais. “Įvykusio renginio sėkmė parodė, kad Centrinės ir Rytų Europos regiono aktualijomis domisi ne tik šio regiono išeivija, bet ir vietos amerikiečiai. Todėl žadame šią diskusiją plėsti. Tai puikus būdas dalintis informacija su išeivijos ir vietos bendruomenėmis tiesiogiai”, – sakė A. Grybas.

Atgal į straipsnių sąrašą