New Yorke iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis

Autorius: Gintarė Bukauskienė

New Yorko miesto Lietuvių Bendruomenės (LB) valdyba ir JAV LB New Yorko apygarda Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio sukakčiai pradėjo ruoštis prieš porą metų. Šventei buvo pasirinktas istorinis “JW Marriott Essex House” viešbutis pačiame miesto centre, greta Centrinio parko. Kėlėme keletą pagrindinių užduočių, kurias norėjome įgyvendinti. Stengėmės, kad šventė būtų iškilminga, kad vyktų ypatingoje ir gražioje vietoje ir būtų aktuali visų kartų tautiečiams. Taip pat norėjome, kad kviečiamų atlikėjų ir prelegentų “geografija” atspindėtų tautiečių, gyvenančių New Yorko mieste, geografiją – atstovautų gimusiems JAV ir Lietuvoje.

Šventė prasidėjo kokteilių valanda, kurios metu Lietuvos ambasadorė Jungtinėse Tautose Audra Plepytė pakvietė tarti sveikinimo žodį Europos Sąjungos ambasadorių Jungtinėse Tautose Joao Vale de Almeida.

Minėjimas prasidėjo tylos minute, pagerbiant žuvusius moksleivius Floridos valstijoje. Po sugiedotų JAV ir Lietuvos himnų svečius sveikino Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius bei Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas. Pokylio vedantysis aktorius Rytis Valiūnas perskaitė New Yorko miesto mero Bill de Blasio sveikinimą.

Norime pasidžiaugti, kad New Yorko bendruomenę atvyko pasveikinti rašytojas bei poetas, prof. Tomas Venclova. Muzikinę 2 dalių programą paruošė a capella septetas iš Californijos “Tolimi aidai”, vadovaujamas Kęstučio Daugirdo. Dainininkai atliko patriotinių dainų programą, o įpusėjus vakarui – šmaikščių ir linksmų dainų pynę.

Iš Lietuvos atvykęs Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius doc. dr. Vydas Dolinskas glaustai apžvelgė Lietuvos valstybingumo raidą.

Džiaugiamės, kad pokylis buvo turiningas: greta svarbiausios temos – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
paminėjimo mėgavomės puikia “Tolimų aidų” muzikine programa bei subtiliai paruoštomis vaišėmis.

Ypač norėtume padėkoti pokylio rėmėjams, suteikusiems galimybę pasikviesti prelegentus bei atlikėjus. Širdingas ačiū Kazickų fondui, Lietuvių Fondui, Tautos fondui, Barbara Broccoli, James Bond filmų prodiuserė ir “Vytis Tours”.

Atgal į straipsnių sąrašą